Dags att regeringen korrigerar sig

Regeringen viftar fortsatt undan kritik mot förslaget att göra det lättare för barn att få könsbekräftande behandling.
Noggranna utredningar är fortsatt viktiga för att bestämma om barn med könsdysfori behöver medicinering.
Foto: Fredrik Sandberg / TT

För att få till en ”modern lagstiftning” är regeringen inriktad på att ändra regler och åldersgränser för könsbekräftande behandling av könsdysfori. En förändring som lagts fram är sänkt åldersgräns till 15 år för att kirurgiskt korrigera underlivet. Det ska dessutom kunna ske utan att barnets föräldrar har något att säga till om.

Regeringens vilja går helt i linje med vissa intresseorganisationers strävan. Flera aktörer inom såväl vetenskap som juridik har dock protesterat. Däribland Lagrådet, som påvisar att den sänkta åldersgränsen strider mot Barnkonventionen, som lägligt nog blir svensk lag i januari. Det bristande vetenskapliga underlaget för behandling av barn, med både hormoner och genom kirurgi, uppmärksammades även på onsdagen i SVT:s Uppdrag granskning.

Det kanske mest grundläggande för så kallad könsbekräftande behandling, inte minst av unga, är noggrannhet och försiktighet. Annars är risken att många vill byta tillbaka, och att behandlingen som sådan ifrågasätts, vilket drabbar de personer som kan hjälpas av den. Men försiktigheten har kastats överbord av regeringen, i den tveksamma tron att många barn tar sina liv i väntan på behandling för könsdysfori.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Lagförslaget om sänkt åldersgräns komponerades på bristande underlag, och gavs sedan en alltför kort remisstid för att många skulle ha tid att svara. Regeringen verkar nästan medvetet ha konstruerat förfarandet för att slippa att ta hänsyn till invändningar och fakta om en fråga med potentiellt allvarliga konsekvenser för enskilda.

Nu har förslaget skickats ut på nya analyser, sedan Lagrådets kritik var för omfattande för att kunna ignoreras. Frågan är dock om regeringen är beredd att dra tillbaka förslaget om riskerna skulle visa sig vara betydande.

Den stora ökningen av antalet barn, främst flickor, som får vård för könsdysfori borde ge upphov till ökad försiktighet. Inte minst som utvecklingen påminner om de asylsökande barnen som plötsligt blev apatiska, men där vissa tvingades simulera tillståndet.

I stället agerar regeringen med stress och en ovilja att lyssna till andra än de som bekräftar det påbörjade spåret mot sänkt åldersgräns för könsbekräftande behandling.

Läs mer

Nattens händelser

Här är nattens händelser – lokalt och i omvärlden

Misstänkt anlagd brand i miljöhus i Växjö.

Kalmar

Katsanidous väg till toppen: ”Insåg att jag hade stort stöd”

”Vill vi se fler unga, inte minst kvinnor, engagera sig politiskt då måste politik och vardag gå att kombinera.”

Ledare

Ledare: ”Färre riksintressen är i rikets intresse”

Efter den senaste tiden tillkortakommanden har Centern och Liberala i vart fall lyckats bocka av en punkt i Januariöverenskommelsen.

Ledare

Ledare: ”Visst kan M vinna Kalmar”

Allt talar för att Måns Linge ersätter Christina Fosnes som oppositionsråd för Moderaterna i Kalmar kommun.

Ledare

Ledare: ”Norden ersätter inte Nato”

Ett fortsatt utökat försvarssamarbete i Norden är en naturlig utveckling, men Norge kan faktiskt inte ersätta Nato.

Ledare

Ledare: Kvinnor äger inte världen

Stor skillnad i kapitalinkomster förklarar ekonomisk ojämlikhet mellan kvinnor och män.