Det är drogerna, inte politiken, som dödar

Ny forskning bekräftar; det är drogerna som dödar. Inte den svenska narkotikapolitiken.
Ny forskning visar att den ökande narkotikadödligheten beror på den medicinsk förskrivning, inte på illegala droger.
Foto: Christine Olsson/TT

Ett påstått, ständigt av drogliberaler upprepat, samband mellan den höga narkotikarelaterade dödligheten i Sverige och den restriktiva narkotikapolitiken har under de senaste åren blivit något av en etablerad sanning. Förbudet mot eget innehav kopplas samman med att narkotikadöden ökar i landet och att den är mycket högre i Sverige än i stora delar av Europa.

Nu är nolltoleranslinjen mot narkotika 30 år gammal medan dödsfallen började att öka efter år 2006. Det talar mot att den svenska förbudslinjen är orsaken till dödsfallen.

De stora skillnaderna mellan länderna kan också förstås mot bakgrund av att redovisningar skiljer sig åt och om Sverige någonstans är världsbäst är det nog på att mäta och räkna på statistik.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Att narkotikapolisens arbete prioriterats ned under senare år hör också till bilden samtidigt som straffen för grova narkotikabrott mildrats rejält efter det att Högsta domstolen drivit igenom ny praxis. Det är uppgifter som de faktaresistenta legaliseringsförespråkarna inte vill ta del av. Den restriktiva narkotikapolitiken rymmer i dag också fler inslag vilket Pelle Olsson uppmärksammar i den färska rapporten Sveriges höga narkotikadödlighet utgiven av Narkotikapolitiskt center. Om behandlingshemmen som förknippas med tvång är färre nås betydligt fler missbrukare i dag av insatser inom öppenvården. Det kan tas som intäkt till att den stigmatisering som legaliseringsförespråkare anser öka dödligheten är betydligt överdriven.

Nya forskningsrön pekar också på helt andra orsaker till att den narkotikarelaterade dödligheten ökat i Sverige. Anne Fugelstad, doktor i rättsmedicin vid Karolinska Institutet visar i sin forskning på att den ökande förskrivningen av mer och starkare smärtstillande läkemedel, opioder, ligger bakom majoriteten av de drogrelaterade dödsfallen. Överförskrivning och ”läckage” från sjukvården till missbrukare och inte illegala droger förklarar den ökande mortaliteten.

Det motiverar nya insatser inom sjukvård, socialförvaltning och polis för att minska dödsfallen. Men det motiverar inte alls någon förändring av basen, konsumtionsförbudet, i den svenska visionen av ett narkotikafritt samhälle.

Läs mer

Kalmar

Skiss: Så blir nya förskolan i Lindsdal

Planerna på en ny förskola i Lindsdal hamnade i långbänk – men nu har de första skisserna lämnats in.

Kalmar

Kalmarseger i Vi i femman – trots modiga chansningen

Radioklassikern Vi i femman är i gång igen. På tisdagen tog Södra skolan från Kalmar hem premiärsegern, trots motståndarnas modiga chansning i slutminuterna.

Emmaboda

Mest mat slängs när favoriter serveras

Matsvinnet i kommunens skolor är som minst på de mindre skolorna, och mest mat slängs när det serveras rätter som barnen tycker allra bäst om.

Kultur

Kalmar: Eventbolag söker skådespelare

Comedy Art Theatre bjuder in till öppen audition på Kalmar Stadshotell.

Emmaboda

Högstadiet ska renoveras för tio miljoner

Tio miljoner kronor finns anslagna i kommunens budget för renovering av Bjurbäcksskolans högstadium. Kommer det att räcka?

Kultur

Vemodig vårsalong med växande bakterier

Populära Liljevalchs vårsalong har öppnat och tre konstnärer från länet är med.