Det finns inget nationellt byggbehov

Regeringens byggsubventioner riskerar att leda till nyproduktion där den inte behövs.
I 22 av Sveriges 60 arbetsmarknadsregioner behövs inte en enda ny bostad fram till 2027.
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Hur många bostäder behöver det byggas? I en uppmärksammad prognos bedömde Boverket för några år sedan att det under åren 2016-2025 behövdes 710 000 nya bostäder, en siffra som kom att bli styrande för mycket av den bostadspolitiska debatten. Om det årliga behovet är större än vad Sverige idag förmår bygga under högkonjunktur, krävs mycket stora åtgärder för att byggandet ska bli ännu mer intensivt när det blir lågkonjunktur.

I en ny prognos över byggbehovet justerar dock Boverket denna bild. Det övergripande behovet fram till år 2027 beräknas till 640 000 bostäder.

Enligt myndighetens beräkning är behovet dessutom starkt lokalt koncentrerat. Tre storstadsregioner (Stockholm, Göteborg, Malmö) står tillsammans för tre fjärdedelar av byggbehovet. De tio regioner som har det största byggbehovet står tillsammans för nästan 90 procent av det totala behov. I 22 av 60 arbetsmarknadsregioner, bland annat Gotland och Vimmerby, behövs inte en enda ny bostad.

Intressant är också att Boverket visar i hur hög grad byggbehovet är avhängigt nivån av invandring.

Kalmarregionens byggbehov bedöms vara 4 738 bostäder fram till 2027. I ett scenario med hög migration ökar det till 6 649 bostäder. I ett scenario med låg migration minskar det till 1 679 bostäder. Samma är det i Växjöregionen, där byggbehovet halveras i scenariot med låg migration.

Ännu mer extrem är effekten i arbetsmarknadsregionen Oskarshamn, som består av kommunerna Oskarshamn och Högsby. Där behöver det byggas 534 bostäder, enligt Boverkets beräkning. I scenariot med låg migration behövs dock endast åtta nya bostäder fram till 2027, det vill säga en om året.

Denna effekt är dock inte förbehållen mindre kommuner. Hela Karlstads, Luleås och Umeås byggbehov försvinner i scenariot med låg migration. I detta sammanhang kan det vara värt att påminna om att det trots regeringens politik finns en stark riksdagsmajoritet, där även Socialdemokraterna ingår, för en stramare migrationspolitik. Skulle en sådan politik verkligen föras, skulle byggbehovet minska till drygt 500 000 bostäder.

En annan viktig dimension är regeringens investeringsstöd, som nu ska återinföras. Det borde ligga i allas intresse att de åtminstone inte leder till byggande på orter som saknar långsiktigt behov av nya bostäder. Kommunernas egna bedömningar av bostadsbrist är för otillförlitliga. Flera kommuner som i enkäter uppger att de har bostadsbrist saknar enligt Boverket byggbehov.

Investeringsstödet har hittills främjat alldeles för dåliga investeringar. Ska misstagen undvikas framöver måste insikterna från Boverket byggbehovsprognos tas med i beräkningen.

Läs mer

Oskarshamn

KD och M om personalkrisen

Vill inrätta visselblåsarfunktion

Insändare

Insändare: Dzenita Abaza förskönar verkligheten

Kalmars kommunalråd Dzenita Abaza har uppenbarligen lärt sig en del av den socialdemokratiska arbetsmarknadsministern Ylva Johansson, som i sina pressmeddelanden förskönar verkligheten genom så kallad ”cherry picking”, plocka ur russinet ur kakan eller ska vi helt enkelt kalla det för fake news.

Hockeytorsdag med CG

CG: ”Alex Hutchings hade gjort enorm nytta för IKO i SHL”

IK Oskarshamn ratar som bekant Alex Hutchings.

Hockeytorsdag med CG

SHL: CG:s flytande tabelltips – så slutar tabellen

Christian Gustafsson fortsätter att ranka SHL-lagen utifrån hur de ser ut just nu.

Hultsfred

Oavgjort när budgeten antogs i Hultsfred

Det krävdes votering för att få igenom investeringsbudgeten för 2020-2022, och majoriteten var nära att förlora efter att några ledamöter tagit sommarledigt.

Oskarshamn

KD och M efterlyser åtgärder

”Ledarskapet duckar”