Emotsedd säljakt

Snart är den igång. Sedan riksdagen förra året beslutade om att tillåta licensjakt på gråsäl förväntas Naturvårdsverket snart meddela att jakten kan börja i april i år. Sedan tidigare har sälen kunnat skyddsjagas.
Gråsälarna bidrar till att den biologiska mångfalden i Östersjön minskar.
Foto: Lars Pehrson / SvD / TT

Skillnaden på licensjakt och skyddsjakt är den bakomliggande motiveringen till jakt. Skyddsjakt bedrivs för att förhindra skador, vilket sälar i stor utsträckning orsakar på fiskeredskap som nät, fällor, ryssjor och krokfiske. Licensjakt däremot används för att begränsa rovdjursstammars storlek. I fallet med svensk gråsäl är licensjakten rimlig eftersom sälen inte har några andra naturliga fiender i Östersjön och äter stora mängder fisk. Bland annat torsk, vars status redan är hotad.

I Kalmar län är säljägarna skickliga och motiverade. De 80 sälar som Naturvårdsverket först beslutade om skyddsjakt på i länet förra året fälldes snabbt, kort därefter beslutades om ytterligare 100 gråsälar som fick jagas. Skyddsjakten avslutades den 31 januari i år och länet stack ut som ett av de mest lyckade områdena för genomförd skyddsjakt.

Andra län har det kärvare. Ofta är det yrkesfiskare som får tillstånd till skyddsjakt från båt, men de har inte tid att jaga särskilt mycket. På de flesta platser där skyddsjakt på säl annonserades lyckades man knappt ens fälla hälften av den tilldelade kvoten.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

En annan faktor till de oupnådda kvoterna kan vara de EU-förordningar som förbjuder handel med sälprodukter. Det sänker incitamenten för tillvaratagandet av skinn, späck och kött från de sälar som fälls. Beklagligt. Eftersom mycket av det höga förtroende som jägare i Sverige åtnjuter grundar sig i ett ansvarsfullt tillvaratagande av djuret efter jakten. Att sälarna måste släpas till land för att sedan slängas, går nog emot instinkten hos de flesta jaktintresserade.

En fördel med licensjakt kan också vara att jakten kan varieras mer, då den inte begränsas till närområdet där skadan görs. Det blir också lättare att få en översikt och samarbete kring förvaltningen av sälpopulationen i ett större och mer långsiktigt perspektiv.

Förhoppningsvis bidrar förändringen till ett kustliv i större balans.

Läs mer

Nattens händelser

Här är nattens händelser – lokalt och i omvärlden

Misstänkt anlagd brand i miljöhus i Växjö.

Kalmar

Katsanidous väg till toppen: ”Insåg att jag hade stort stöd”

”Vill vi se fler unga, inte minst kvinnor, engagera sig politiskt då måste politik och vardag gå att kombinera.”

Öland

Fiskare vädjar – vill slippa betala hyra för sjöbodarna

Förbud mot riktat torskfiske gör det svårt för yrkesfiskare på Öland. Nu ber de om kommunens hjälp.

Oskarshamn

Muddring räckte inte – nu ska stenkross täcka gifterna

Notan för kommunen: Fem miljoner kronor

Ledare

Bondförnuft har alltid varit hållbart

Sveriges lantbrukare är som bekant de osjungna hjältar som samhället vänder sig till för god mat, kulturlandskap och backup i tider av kris och krig. Men de är även ofta utsatta slagpåsar i klimatdebatten. Det är på något sätt deras fel att kor fiser och att marken behöver bearbetas för att gå att odla på. Från vissa håll låter retoriken som om det vore bättre att all matproduktion lades ned, för att rädda klimatet.

Tränarna som har fått gå

27 tränare på fem år har fått lämna toppklubbarna

Barometern-OT:s kartläggning visar att många tränare har fått lämna sina jobb toppklubbarna här de senaste fem åren.