En ny tid ringdes in på Skansen

Skådespelaren Lena Endre läste hela dikten Nyårsklockan när det nya året ringdes in. Det kan framstå som ett tecken i tiden.
Innebär årsskiftet också ett skifte i värderingar?

Det brukar ses som ofint att revidera diktarens verk. Men när dikten Nyårsklockan deklamerats i SVT under nyårsnatten har flera av landets ledande skådespelare inte tvekat i att lägga till och dra ifrån ord i Alfred Tennyson dikt.

Diktens andligt kristna ram har därmed tonats ned betydligt. Orden den tusenåriga fredens rike som anspelar på Nya Testamentets sista bok - Uppenbarelseboken - byttes ut av Krister Henriksson till den ”eviga fredens rike”.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Och framför allt. Under många år har själva slutklämmen, finalen med anspelningar på Jesus Kristus helt utelämnats.

”Ring mörkrets skuggor bort ur alla land;

ring honom in, den bidande Messias.”

Så har ett verk amputerats och förändrats efter samtidens tycke och smak. Eller i vart fall av en liten del av kulturelitens ”toleranta” åsikter.

Men skådespelaren Lena Endre gick motsatt väg när hon utan tvekan och med briljans läste dikten från början till slut.

Kanske var det ett tecken i tiden. Å ena sidan ser vi en fortsatt stark beröringsskräck mot religion i det offentliga rummet. Det gäller konfessionella skolor, det gäller religiösa symboler.

Å andra sidan ser vi ett starkare stöd i befolkningen för det som svävande kallas för kristna värderingar. ”Svenska värderingar” är inte längre lika med att vara icke-praktiserande eller ointresserad av religion.

Allt fler politiker talar också om betydelsen av gemensamma värderingar, ibland med drag åt enhetlighet men vanligen med intentionen att skapa sammanhållning och inkludering. Lena Endres läsning speglar därmed väl samtidens inriktning. Kanske var det verkligen något nytt som ringdes in.

Läs mer

Nybro

Nej till gratis bad i simhallen under en vecka om året

”Inte ekonomiskt försvarbart”, skriver simhallschefen.

Nybro

Reaktioner på att kommunen fäller träd i naturreservat

På grund av granbarkborrens framfart avverkas större ytor i Svartbäcksmåla.

Emmaboda

Emmaboda: Hushållen får lägre elnätsavgift

Emmaboda elnät AB sänker nätavgiften mot konsumenterna som ett resultat av Eons sänkning av regionnätsavgiften.

Guldklimpar

Pernilla Ågren och Alexander Pettersson

Guldklimpar

Emmie Skånberg och Fredrik Pettersson

Sjukvården inifrån

Liten hälsocentral satsar på kontinuitet: ”Är kärnan”

Norrlidens hälsocentral har 5 300 listade patienter och är Kalmars minsta.