EU blir inte starkare för att det blir större

Utvidgning leder till en mindre jämlik union.
Franske presidenten Emmanuel Macron är en av få som har motsatt sig EU-utvidgning.
Foto: Eric Feferberg

EU måste bli starkare. EU måste bli grönare. EU måste bli mer jämlikt. Dessa ståndpunkter är tämligen okontroversiella. Så det är anmärkningsvärt att det samtidigt finns stor enighet om beslut som skulle göra EU mer spretigt, mindre grönt och definitivt mindre jämlikt. Det handlar om utvidgning till Albanien och Nordmakedonien.

Hur motsägelsefull denna utveckling är illustrerades mycket tydligt på de europeiska kristdemokraternas, EPP:s, kongress i Zagreb i veckan. Talare efter talare förordade ett mer kraftfullt EU-samarbete och samtidigt ett så kallat perspektiv för de båda länderna på västra Balkan, det vill säga ett löfte om framtida medlemskap.

Ännu mer motsägelsefullt blev det när politiker från dessa båda länder talade. Nordmakedonien har den mest genomskinligt korrupta regeringen i världen, har ett politiserat domstolsväsende och dessutom extremt höga utsläppsnivåer, sa den nordmakedonske talaren. Albanien befinner sig i kris, sa den albanske. Inget av detta tycktes uppfattas som argument mot EU-medlemskap.

Att diskussionen ägde rum bland kristdemokrater och konservativa är inte poängen. Den låter sannolikt likadant bland socialdemokrater och liberaler. Sveriges statsminister Stefan Löfven förordar både albanskt och nordmakedonskt EU-medlemskap.

Den ende europeiske ledaren som egentligen tydligt har sagt nej är Frankrikes president Emmanuel Macron. I en intervju med den brittiska tidningen The Economist påpekade Macron det märkliga i att länder som ivrigt vill hålla nere EU:s budget – Sverige är ett av dem – samtidigt vill utvidga unionen till länder som kommer att kräva mycket ekonomiskt stöd. De vill att brödskivan ska bli större men vägrar att bre på mer smör, var Macrons talande bild.

Diskussionen om utvidgning förs dessutom separat från diskussionen om de utmaningar som redan finns i unionen. I de nya medlemsländerna sker en omflyttning från landsbygd till stad och en utvandring till andra EU-länder. Närmare 400 000 kroatiska medborgare bor i Tyskland, till exempel. Utvandring av kvalificerad arbetskraft i kombination med låga födelsetal har skapat en ohållbar situation som har föranlett tillskapandet av en EU-kommissionär för demografi. EPP-kongressen antog också en resolution just om demografi. Men rimligen skulle samma migration inträffa den dag Albanien och Nordmakedonien blir medlemmar.

Det starkaste argumentet för utvidgning man hör är att annars Ryssland kommer att utöva sitt inflytande i det ”vakuum” som uppstår. Frågan är dock hur långt detta motiverar den ansträngning av solidaritet och resurser som utvidgning innebär, i synnerhet till stater som är långtifrån stabila demokratier. Det strategiska synsättet riskerar att leda till ännu större påfrestningar för EU:s sammanhållning och förmåga att fungera.

Läs mer

Nybro

Trafikverkets kritik förvånar regionrådet: ”Blev ställd”

Kommunalrådet Christina Davidson (C) menar att Trafikverkets argument inte håller. Nu reagerar även regionrådet Karin Helmersson (C).

Emmaboda

Kommunen vill behålla Neonparken

Varken kommunen eller Vinterbadarna har för avsikt att avyttra festivalområdet Neonparken Rasslebygd.

Kalmar

Här samlas SD i Kalmar – nu siktar partiet på valseger 2022

”Vi ser stora möjligheter för att ett konservativt block med oss tillsammans med KD och M blir störst efter valet 2022.”

Nybro

Därför blev det inget beslut om kommunal sotning

Ny remissrunda ska klargöra kommunens investeringskostnader.

Mönsterås

Fortfarande oenighet kring budgeten inför nästa år

Extra möte ska hållas nästa vecka

Kalmar

VA-taxorna kan komma att höjas med 70 procent

Stora investeringar tvingar kommunen att på sikt kraftigt höja vattenavgiften