Fåfäng dröm om 37 miljarder i skatt

Hopplöst optimistisk kalkyl om hur nyanlända kvinnor kommer i arbete.
Låg utbildning och andra värderingar håller utrikes födda kvinnor borta från svensk arbetsmarknad.
Foto: Hasse Holmberg/TT

Satsa en krona, få 570 tillbaka! Även om regeringen under dessa veckor gör det ena budgetutspelet efter det andra stack detta erbjudande ut. Genom en satsning på språkutbildning för föräldralediga nyanlända kvinnor vill man få fler i arbete. ”Enligt regeringens beräkningar kan åtgärden i förlängningen ge 37 miljarder i skattekassan”, rapporterar TT.

Och nog stämmer det att det är bland utrikes födda kvinnor som det finns potential att få fler i arbete. I Kalmar län är arbetslösheten bland utrikes födda kvinnor nästan 28 procent, att jämföra med knappt sju procent bland alla kvinnor. Sveriges generösa möjligheter till föräldraledighet gör att etableringen drar ut på tiden.

Men regeringens beräkningar är hopplöst optimistiska. Siffran 37 miljarder bygger på att utrikes födda kvinnor skulle arbeta i samma utsträckning som inrikes födda kvinnor. Men utrikes födda är inte inrikes födda.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Det är knappast bara bristande språkkunskaper som gör att utrikes födda kvinnor inte kommer i arbete. Bristande skolkunskaper bidrar också.

I den inrikes födda befolkningen är det 0 procent av kvinnorna som endast har en utbildning kortare än nio år. Bland utrikes födda kvinnor är det elva procent. Bland kvinnor från Syrien har 36 procent bara förgymnasial utbildning. Motsvarande siffra för Afghanistan är 39 procent, för Eritrea 45 procent. Även med kunskaper i svenska skulle det vara en lång uppförsbacke till jobb.

Den blir sedan ännu längre när kvinnligt förvärvsarbete inte är något ideal. Alla är inte, som finansministern verkar mena, intresserade av att utrikes födda kvinnor ska göra samma resa som svenska kvinnor har gjort.

När Arbetsförmedlingen granskade varför nyanlända kvinnor inte kommer i arbete för ett par år sedan, påpekade man försiktigt att vi inte kan ”helt blunda för det faktum att man i många andra länder– inklusive länder som är vanliga ursprungsländer bland de som söker asyl i Sverige– inte anser att det är självklart att kvinnor ska lönearbeta”.

Mot sådana attityder hjälper inga budgetutspel. Det kommer att ta mycket lång tid innan några 37 miljarder i nya skatteintäkter faller ut.

Läs mer

Mönsterås

Väpnat rån mot livsmedelsbutik – anställd skadad

På söndagsmorgonen hade ingen misstänkt gripits för rånet.

Emmaboda

Vandrarhem tar initiativ till ny satsning på utvandrarleden

Utvandrarleden ska utvecklas och det ska inom kort arrangeras informationsmöten om hur det ska ske.

Torsås

Färre nöjda med hemtjänsten

Nya siffror visar sämre hälsa och större oro hos äldre

Kalmar

Nämnd säger nej till att bevara bassäng i simhallen i Kalmar

En Kalmarbo föreslog att någon bassäng i dagens simhall borde finnas kvar – för de som har vårt att ta sig ut till nya simhallen i Snurrom. Men samhällsbyggnadsnämnden sade nej.

Kultur

Ölandsrevyn firar tioårsjubileum med extra allt: ”Blir extra bra”

Blandningen av samhällskritik och humor har gjort Ölandsrevyn till ett stående inslag på den öländska kulturscenen.

Sport

Jesper Norberg tiger: ”Har inget att snacka med pressen om”

Anställd som assisterande tränare men vill inte prata ut efter all turbulens