Häktning ska inte vara något straff

Häktning används som straff i den politiska debatten. Att häktade inte är dömda och förklarade skyldiga förtjänar att upprepas.
Rättssäkerhetsfrågan tonas ned när allt fler ropar på obligatoriska häktningar.
Foto: Claudio Bresciani/TT

Rättad version. Grovt rån omfattas redan av häktespresumtion. Regeringens ambition gäller rån av normalgrad.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Det svänger snabbt. I somras utlovade regeringen att häktningsreglerna skulle ses över efter internationell kritik mot Sverige. Då var det frågan om den månadslånga häktningstiden för den amerikanske artisten Asap Rocky som stod i fokus.

Nu kommer andra signaler. I en artikel under nyårshelgen signaleras att fler brott ska omfattas av det som förenklat kallas ”obligatorisk häktning”. Det gäller rån, grov misshandel och grov utpressning. Bakgrunden är, uppges det, de goda erfarenheterna av att obligatorisk häktning numera gäller för grovt vapenbrott vilket fått bort brottslingarna från gatan.

Något politiskt motstånd lär förslaget inte möta. Moderaterna har tidigare presenterat liknande förslag om än utan att inkludera någon straffskärpning. Av signalerna att döma från regeringen framgår att de aktuella brotten ska få en miniminivå på straffet på två års fängelse vilket ger att häktning ska vara utgångspunkten.

Den obligatoriska häktningen för grovt vapenbrott ter sig särskilt motiverad med tanke på att vapenbäraren visar sig förberedd på att begå allvarliga brott genom sitt innehav. Men nu används häktningsinstrumentet som ett straff i sig, som en markering på hur allvarligt rättssamhället ser på brotten.

Men häktning är som bekant inget straff. Den misstänkte ska ses som oskyldig till en dom vunnit laga kraft. Redan i dag finns det också möjligheter för domstolen efter åklagarens begäran att häkta den som misstänks för exempelvis grov misshandel om vederbörande anses kunna försvåra utredningen, fly eller begå fortsatt brottslighet.

Huvudproblemet är inte de stora extrakostnader som också kommer att uppstå till följd av dyra advokater, häktningsförhandlingar och fler häktesplatser utan att rättssäkerhetsaspekten numera väger så lätt i debatten.

Ett samtidsexempel är fredagens nyhet från grannlänet Blekinge där facket av arbetsmiljöskäl nu föreslår att häktade ska placeras i fängelser på grund av den aktuella överbeläggningen.

Att placera misstänkta tillsammans med dömda är något som annars förknippas med stater som inte sätter mänskliga rättigheter i främsta rummet.

I den kategorin av stater hör Sverige inte hemma.

Läs mer

Nybro

Klart för ny satsning i tom butikslokal vid torget i Nybro

”Vi vill visa att Nybro lever”, säger Niklas Gratte.

Sport

Barometern direktsänder Kalmar FF på försäsongen

Nu är det klart.

Torsås

Larmsystem ur funktion på äldreboende – i snart två år

Äldreboendet Solgläntan i Söderåkra väntar fortfarande på fungerande larm.

Torsås

Smygstart för bilprovning

Besikta bilprovning smygöppnade på tisdagen. Men invigningen får vänta ett tag.

Kalmar

Gamla taxilokaler blir pizzeria: ”Ska hålla nattöppet”

Ariwan Rashid har öppnat Kvarnholmens senaste pizzeria i den gamla taxilokalen vid centralstationen.

Sport

KFF-podden: Nytt om Rasmus Elms nya roll

Tisdag och ett rykande färskt poddavsnitt väntar på dig.