Husbeslut på rätt plats

Jävsfrågan borde ha hanterats annorlunda när det gäller det uppmärksammade ärendet med nuvarande regionrådets Mattias Adolfssons bygglovsansökan i Hossmo.
Borde ha skötts bättre. Ingen har begått formellt fel i Hossmofallet, men har någon agerat helt rätt?
Foto: Mats Holmertz

Hur skulle ärendet med den dåvarande ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden Mattias Adolfssons (S) bygglovsansökan i Hossmo egentligen ha hanterats? Ett ärende som innehåller flera uppseendeväckande inslag. Som att en annan nämndordförande (S) mätte upp en ek på tomten för ett intyg till Länsstyrelsen.

Ett förhandsbesked måste ju fattas och i detta fall lämnade ju oppositionen i nämnden sammanträdet med hänvisning till delikatessjäv, medan den politiska majoritetens ledamöter (S+C+V) i strid med tjänstemännens beredning biföll ansökan.

I strikt juridisk mening kan majoritetens ledamöter knappast anklagas för delikatessjäv om man följer domstolspraxis.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Samtidigt satt oppositionens ledamöter i en omöjlig situation. Ett ställningstagande emot bygglovet i linje med tjänstemännens rekommendation skulle betraktats som ett partipolitiskt ställningstagande även om syftet var att skydda den historiska kulturmiljön.

Alltför ofta har borgerliga politiker värnat exploateringsintressen istället för att sätta kulturmiljöarvet i främsta rummet.

Och att avstå från att delta i beslut som detta är inte möjligt. Då kan ledamöterna räkna med att åklagarkammaren i Kalmar inleder förundersökning om tjänstefel.

En rättsutredning från kommunens jurist som diskuterar jävsfrågan skulle ha kunnat vara en lösning. Frågan är om inte en annan, bättre lösning, i detta fall skulle ha kunnat vara att nämnden hänskjutit ärendet till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

Något uttryckligt lagrum finns ej för detta, skulle en kommunjurist kunna invända och tillägga att nämnden i beslutshänseende är helt suverän. Men fallet är, verkar det som, helt unikt och hade därför förtjänat en annan handläggning för att säkra förtroendet för Kalmars kommunala demokrati.

Martin Tunström

Läs mer

Ledare Barometern

Ledare: A-kassa är bättre än bidrag

Januaripartiernas krispaket är ett brott mot principer som kan försvaras. Men det är centralt att förändringarna blir tillfälliga.

Kalmar

Nordiskt toppuppdrag till Laila Naraghi

”Det känns både stort och hedrande att tilldelas detta uppdrag.”

Kalmar

Halverat fullmäktige sade ja till fler stödåtgärder

Presentkort till alla kommunanställda ett sätt att gynna lokala handeln

Ledare Barometern

”Budskapet gick inte att missa – för Sverige mot smittan”

Gemenskapsideal centrala för att bemöta Corona.

Ledare Barometern

I Grekland går SD över gränsen

Nej, Sverigedemokraterna representerar inte det svenska folket. Och det är myndigheter, inte partiledare, som ska stå för information till migranter utanför EU:s gränser.

Ledare Barometern

Ledare: ”Svensk television att bevara”

Sverigedemokraternas krav i riksdagen försvårar för den sakliga och motiverade kritiken mot public service-bolagen.