I nationens intresse

Staten och nationen framstår som allt centralare, när Coronan ska bemötas.

På förmiddagen i måndags presenterade regeringen och de två Januaristödpartierna sitt första Coronapaket.

På onsdagens morgon kom beskedet från Lagrådet som granskat förslaget. Det fick grönt ljus. Juristerna hade inga som helst invändningar.

Kungen talar inför regeringen representerad bland annat av statsminister Stefan Löfven och socialminister Lena Hallengren.
Foto: Stina Stjernkvist/TT
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Sverige saknar särskilda regler för undantagstillstånd. Men exemplet visar hur statsmaktens tjänare tar ansvar och agerar när nödens stund så kräver.

Någon rättshaverist skulle säkert kunna komma med invändningen att beredningskravet inte uppfyllts i detta fall. Lagförslaget har inte remissbehandlats i sedvanlig ordning. Rättsstat och demokrati kan inte alltid bromsa snabba beslut. Grundlagen ger utrymme för en regering som agerar och öppnar för ett politiskt ansvarsutkrävande i efterhand. En parallell på samma tema är den temporära minskningen av riksdagens ledamöter som genomförs i bred partipolitisk enighet.

Det är till statens institutioner som förhoppningarna om lösningar väcks.

Det nordiska samarbetet har fått sig en törn under Coronakrisen. EU likaså. Samtidigt påminner krisen om att (national)staten är den historiska ramen för demokratin. De långtgående inskränkningar av fri- och rättigheter som införts under de senaste dagarna kan bara få legitimitet om de beslutas på den nationella nivån.

Statens mest centrala funktion är också att skydda medborgarna mot inre eller yttre hot, vare sig det gäller väpnade angrepp eller en pandemi. Överlevnad och säkerhet definierar därför det nationella intresset. Internationella samarbeten, nödvändiga sådana, är medel för att gemensamt säkra demokrati, självbestämmande och välstånd. Men de kan aldrig ersätta regeringars nationella ansvar i händelse av en djup kris. Den goda staten är begränsad, och den är inte allt. Men den är stark.

Slående är inte bara den centrala roll som staten har fått utan också den som nationen får under krisen. Den svenska flaggan lyfts genomgående fram på presskonferenser för att mana till nationell samling. Annars förminskande begrepp som sammanhållande kitt och gemenskapsanda blir plötsligt på modet när det stora beroendet av varandra framgår sannolikt även för såväl identitetspolitiker som extremindividualister.

Även det personliga ansvaret lyfts fram i dygdens termer som en påminnelse om att utan ansvar går friheten förlorad. Statsministern vädjade till medborgarengagemang från ”kvinnor och män”. Dagen innan talade utbildningsministern om att eleverna ska ”plugga” när gymnasieskolorna stängs.

Att statsministerns informationskonselj med kung Carl XVI Gustaf för första gången direktsändes i tv markerar inte bara stundens allvar utan också en allt bredare insikt om att formandet av ett motståndskraftigt ”vi” förutsätter samlande symboler.

Om det inte finns något vi, är det lönlöst att vädja till befolkningen. Och finns det inget vi och ingen tillit till stat och till medmänniskor kommer förhållningsorder att ignoreras.

I kriser förväntas kungen agera. Så var det i samband med lasermannens mördande, så var det efter Tsunamikatastrofen och så är det när Coronaskräcken slår till. Symbolerna som så ofta problematiseras, dekonstrueras och kastas över bord i det offentliga samtalet används nu som inkluderande verktyg i det pågående samhällsbygget och får en rejäl pånyttfödelse. Det är nu dess värde blir tydligt. Symbolerna är viktiga när vi samlas vid högtider, men faktiskt än mer betydelsefulla när vi samlas i motgång.

Martin Tunström

Läs mer

Ledare Barometern

Ledare: A-kassa är bättre än bidrag

Januaripartiernas krispaket är ett brott mot principer som kan försvaras. Men det är centralt att förändringarna blir tillfälliga.

Kalmar

Nordiskt toppuppdrag till Laila Naraghi

”Det känns både stort och hedrande att tilldelas detta uppdrag.”

Medan du sov

Här är nattens händelser – lokalt och i omvärlden

Misstänkt drograttfylleri i Torsås, hus totalförstört i Lilla Edet och förlängda riktlinjer för social distansering i hela USA.

Ledare

Martin Tunström: ”Samhället mot corona”

En institutionernas renässans omramar coronakrisen. Nu kliver också civilsamhällets större organisationer fram med en gemensam volontärverksamhet i alla Sveriges kommuner.

Ledare Barometern

Ledare: Beredskap utan hopp

I krisberedskapen saknas andliga och existentiella perspektiv vilka är extra betydelsefulla i ensamhetens land.

Ledare Barometern

I Grekland går SD över gränsen

Nej, Sverigedemokraterna representerar inte det svenska folket. Och det är myndigheter, inte partiledare, som ska stå för information till migranter utanför EU:s gränser.