Inga regeländringar under pågående match

Medlemsomröstningarna banade väg för Nyamko Sabuni, skriver professorn i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet Magnus Hagevi i en första av tre krönikor på ledarsidan.

Fotboll och partiledarval skiljer sig åt på många sätt. När Nyamko Sabuni valts till Liberalernas partiledare började jag fundera på den överraskande roll som medlemsomröstningar i partiets kommunföreningar och länsförbund spelat. Några saker gjorde att jag kom att tänka på en regeländring inom fotbollen.

Utmanaren Nyamko Sabunbi besegrade Erik Ullenhag i de interna omröstningarna.
Foto: Henrik Montgomery/TT

Länge fick målvakten ta emot bakåtpassningar från de egna spelarna med händerna. Detta maskande i väntan på slutsignalen var oerhört spelförstörande. I början av 1990-talet infördes regeln att målvakten inte fick ta upp bollen med händerna när bollen sparkades från en lagkamrat. De flesta tycker nog att detta har förbättrat fotbollen och gjort den mer intressant. Men tänk om en fotbollsdomare redan på 1980-talet reagerat negativt på det ledande lagets alla bakåtpassningar och blåst för frispark innan någon regeländring hade ägt rum? Laget som drabbats av domarens beslut skulle protestera vilt (tillfälligtvis kanske laget som gynnats tyckte att det var ok). Men de flesta som tycker att regeln för att stävja bakåtpassningar är mycket bra skulle tycka att domaren gjorde fel. Att ändra reglerna under pågående match är befängt!

Inom Liberalerna stod striden om partiledarposten mellan Sabuni och Ullenhag. Då tog några länsförbund och kommunförbund inom partiet egna initiativ och höll rådgivande medlemsomröstningar.

Allt eftersom spred sig viljan att genomföra sådana medlemsomröstningar. I de flesta av dessa medlemsomröstningar fick Sabuni flest röster. När valberedningen föreslog Sabuni som ny liberal partiledare framstod det klart att medlemsomröstningarna har haft stor betydelse.

I Liberalernas partistadgar står inget om medlemsomröstningar, utan val av partiledare ska ske av ombuden vid partiets landsmöte. På partiets landsmöte 2017 fick partistyrelsen i uppdrag att utreda frågan, men något beslut togs inte. Därför kanske inte alla av partiets medlemmar var så engagerade i omröstningarna – en knapp tredjedel av partiets medlemmar sägs ha deltagit. Men när medlemsomröstningarna väl var genomförda var det dessa som valberedningen hänvisade till när de föreslog Sabuni som ny liberal partiledare och Liberalernas landsmöte valde henne.

Jag tycker att det skulle vara mycket bra om partierna väljer sina ledare i interna medlemsomröstningar. Det är en nödvändig väg för att förbättra partiernas interndemokrati. Men i Liberalerna skedde en regeländring under pågående match. En fråga som inställer sig är om den samlade utgången av medlemsomröstningarna blivit den samma om alla partimedlemmar varit på det klara med vilken betydelse dessa skulle tillmätas vid för partiledarvalet? Kanske var det så att Sabunis anhängare såg henne som en underdog och tog chansen att ändra spelplanen genom medlemsomröstningarna? Kanske Ullenhags anhängare inte var så engagerade i dessa och deltog i mindre utsträckning?

Om reglerna för medlemsomröstningarna varit satta redan från början och inte ändrats under processens gång så kanske utfallet också blivit ett annat. Men om detta kan vi inte veta. Däremot står det klart att politiken är annorlunda än inom sportens värld där reglerna är centrala. Partiledarvalet av Sabuni har än en gång visat att politik är det möjligas konst.