Kalmar län är inget nybyggarland

Arbetslösheten bland utrikes födda är alarmerande hög.
Om fem år väntas Hultsfreds kommun ha 2 000 färre invånare än idag.

I en stort upplagd artikel i Expressen på nationaldagen berättade journalisten Jens Liljestrand om ett besök i Hultsfred, där de inrikes födda hade försvunnit och de enda som höll ångan uppe var nyanlända. ”Det är på väg att skapas ett nytt Sverige, en landsbygd där de infödda svenskarna drar sig tillbaka till villorna och centrum blir en plats för de nya, att landsbygden, sedan länge ett långsamt slocknande och avfolkat ålderdomshem, nu också har blivit en flyktingförläggning, ett asylboende, ett nybyggarland”, skriver Liljestrand.

Statistiken ger dock en annan bild. I Hultsfreds kommun är enligt Arbetsförmedlingens senaste statistik 3,9 procent av de inrikes födda arbetslösa, men hela 34,9 procent av de utrikes födda i åldrarna 18-64 år.

På liknande sätt ser det ut i hela länet. I genomsnitt är 3,5 procent av de inrikes födda arbetslösa och 27,4 procent av de utrikes födda. Om man betraktar hela Kalmar län som ”nybyggarland”, kan noteras att arbetslösheten bland utrikes födda är nästan 50 procent högre än i riket som helhet.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Både de relativa och de absoluta nivåerna är oroväckande. Att inrikes och utrikes födda har så fullständigt olika ställning på arbetsmarknaden, med upp till tio gånger högre arbetslöshet för de senare, är inte socialt hållbart.

Och att arbetslösheten är så stor i den del av befolkningen som växer sätter de kommunala ekonomierna på svåra prov. Den demografiska utvecklingen hade varit tillräckligt svår utan utbredd arbetslöshet bland vuxna i arbetsför ålder. Hela 38,7 procent av utrikes födda kvinnor i åldern 20-29 år i länet är arbetslösa, till exempel.

Parallellen till de svenska utvandrarna, vilkas främsta skildrare Liljestrand kom till Hultsfred för att berätta om, tycks därför något långsökt. Befolkningsökningen på små orter berodde inte på att förutsättningarna att etablera sig där var ovanligt goda utan på en kombination av tidigare flyttmönster, bidragssystem och lediga bostäder.

Ökningen var i denna mening onaturlig och ohållbar. Och mycket talar för att ”nybyggarlandet” med tiden kommer att överges. När SCB har studerat tidigare årtiondens flyktinginvandring, har man funnit att de flesta ganska snart lämnade den kommun där de först hamnade. ”Fem år efter invandringen hade flertalet av flyktingarna som invandrade till en lokal arbetsmarknad utan en större stad eller en med en större stad flyttat”, skriver SCB.

Och så ser befolkningsframskrivningen ut för Hultsfreds kommun också. År 2023 väntas kommunen ha 12 489 invånare, nästan 2 000 färre än idag. Den framtid som beskrivs i Expressen är i hög fart på väg att bli det förflutna.

Läs mer

Kultur

Barometern tipsar – här är 15 fina fynd på årets bokrea

Kulturens Frida Lindström och Kim Ustamujic Johansen valt ut några guldkorn att hålla extra utkik efter.

Ledare Barometern

Kristdemokraterna räddar socialbidragen

KD lägger nödvändigt förslag om försörjningsstöd.

Kalmar

Befolkningen minskar i mer än hälften av länets kommuner

SCB summerar folkmängden för 2019

Ledare Barometern

Ledare: Kommunfall på eget grepp

Kommunerna är inte utan ansvar för sina ekonomiska bekymmer.

Ledare

Ledare: ”Norden ersätter inte Nato”

Ett fortsatt utökat försvarssamarbete i Norden är en naturlig utveckling, men Norge kan faktiskt inte ersätta Nato.

Tränarna som har fått gå

27 tränare på fem år har fått lämna toppklubbarna

Barometern-OT:s kartläggning visar att många tränare har fått lämna sina jobb toppklubbarna här de senaste fem åren.