1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

KU säger ifrån på skarpen

Konstitutionsutskottet riktar hård kritik mot regeringens undantagslag.
Laila Naraghi (S) i Konstitutionsutskottet kritiserar regeringens lagförslag.
Foto: Roger Carlsson

Konstitutionsutskottet (KU) kommer under våren på grund av Coronakrisen inte att genomföra sin ordinarie granskning av regeringen. Det betyder inte att utskottet har gått i dvala. På Dymmelonsdagens kväll lämnade utskottet sitt kritiska svar på regeringens undantagslag som överför makt från riksdagen till regeringen.

Det är uppenbart att utskottet fortsätter i den anda som grundlades av tidigare ordföranden Andreas Norlén (M) och socialdemokraten Björn von Sydow. Granskningen blir allt mer juridisk och allt mindre präglad av partipolitisk hänsyn.

Utskottet är inte något transportkompani. Tvärtom riktar det i den 17 sidor långa texten tung kritik mot propositionen. Det borde tydliggöras skriver KU, att regeringen bara får de nya befogenheterna när ”riksdagens beslut inte kan avvaktas”. Lägg därtill, konstaterar utskottet, att regeringen inte gjort någon bedömning om inskränkningen i det kommunala självstyret som föreslås är proportionerlig.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Utskottets socialdemokrater, som Laila Naraghi från Oskarshamn, står värt att notera bakom det eniga yttrandet. Kritiker mot förslaget kommer således från mycket olika håll. Sveriges kommuner och regioner, Konstitutionsutskottet och Advokatsamfundet, som inte ens tillfrågades, har alla uppvisat integritet. Moderaterna har samtidigt visat hur partiets rättsstatliga gen är levande när partiet tidigt i processen försvarade de folkvaldas ställning på ett sätt som nu får hela riksdagens gillande.

För regeringen kom dock yttrandet i rätt tid. Utskottet författade det visserligen i rekordfart. Det lär dock drunkna i påskfirandet. Bilden som stärks är inte av en regering som ville inskränka de folkvaldas makt utan av en regering som visar handlingskraft.

Martin Tunström