Lagen rena drömmen för oseriösa företag

Utnyttjande av ensamkommande på arbetsmarknaden är en följd av gymnasielagen.
Regeringen vill komma åt arbetsmarknadsbrottslighet, men har genom gymnasielagen öppnat för omfattande exploatering.
Foto: Claudio Bresciani/TT

Fusket på arbetsmarknaden är utbrett och förslaget. ”Brottsligheten omfattar vanligen oredovisat arbete och arbetskraftsexploatering”, skriver myndigheterna som samverkar mot organiserad brottslighet. ”Det handlar framförallt om utländska arbetstagare inom arbetskraftsintensiva branscher som utnyttjas.”

Samtidigt ska flera tusen unga vuxna ut på en arbetsmarknad där de å ena sidan kommer att ha svårt att få fotfäste, å andra sidan är beroende av ett jobb för att få stanna i Sverige. Det handlar än en gång om gymnasielagen, Sveriges sämsta lag i modern tid.

Att gymnasielagen redan har fått omänskliga konsekvenser är väl dokumenterat. Ungdomar har blivit hemlösa, saknat försörjning och enligt hjälporganisationer tvingats sälja sexuella tjänster för att klara sig. Mindre uppmärksammat är hur jobbkravet för fortsatt uppehållstillstånd skapar rena drömscenariot för människoexploatörer.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Man kunde tycka att ett arbetarparti som Socialdemokraterna skulle vara särskilt alert på att identifiera utnyttjande på arbetsmarknaden. Det krävs inte särskilt mycket fantasi för att se framför sig hur arbetsgivare skriver kontrakt med de ensamkommande men samtidigt försäkrar sig om att stora delar av den överenskomna lönen betalas tillbaka till arbetsgivaren, om lön alls betalas ut alltså. Detta har redan varit tillvägagångssättet i uppmärksammade assistansbedrägerier.

Ett sätt att kontrollera om jobben som ger rätt till vistelse i Sverige verkligen existerar skulle vara att Migrationsverket får direktåtkomst till Skatteverkets beskattningsdatabas. Nyligen föreslog regeringen att brottsbekämpande myndigheter ska få direktåtkomst, medan däremot Migrationsverket ska få något slags särlösning. Varför Migrationsverket inte ska ha samma möjligheter när det gäller att identifiera fusk har inte förklarats.

Som så ofta har regeringen en drastisk retorik även i frågan om arbetslivskriminalitet. ”Regeringen sätter hårt mot hårt. Det är viktigt att vi kallar problemen för vad de är”, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Men i rimlighetens namn borde då problemen som kommer att uppstå omkring utnyttjandet av ensamkommande kallas för vad de är: ett öppet läge som har skapats av regeringens undermåliga lagstiftning.

Läs mer

Ledare Barometern

Ledare: A-kassa är bättre än bidrag

Januaripartiernas krispaket är ett brott mot principer som kan försvaras. Men det är centralt att förändringarna blir tillfälliga.

Ledare Barometern

I Grekland går SD över gränsen

Nej, Sverigedemokraterna representerar inte det svenska folket. Och det är myndigheter, inte partiledare, som ska stå för information till migranter utanför EU:s gränser.

Ledare Barometern

Socialdemokraterna sätter pensionslogiken ur spel

Även pensionssystemet blir ett offer för januariöverenskommelsen.

Ledare Barometern

Ledare: ”Utvisa potentiella terrorister”

Identifierade säkerhetshot ska varken låsas in eller leva i frihet i Sverige.

Ledare Barometern

Nödvändig uppdatering av arbetskraftsinvandringen

Moderaterna föreslår genomgripande förändringar av den egna reformen.

Borås

LISTA: Här är de nya lagarna som träder i kraft i dag

Mer kontantservice och mer samhällsorientering för nyanlända – mindre bidrag till asylsökande i utsatta områden och mindre skatt för höginkomsttagare.