Länsunionen försvagas när Edström lämnar

Länsunionen i regionen försvagas när Liberalernas regionråd Pierre Edström lämnar sina uppdrag.
Det var då. Av länsunionens fäder Christer Jonsson (C), Pierre Edström (L) och Anders Henriksson (S) är nu bara Christer Jonsson kvar i regionpolitiken.
Foto: Eric Arenius

Vad är Liberalernas avtryck i den länsunion som styr Region Kalmar? Frågan bör ställas inom partiet när regionrådet Pierre Edström nu väljer att lämna sina politiska uppdrag. Det var Edström som efter att ha varit en tydlig borgerlig oppositionspolitiker, och med skedde det ovanliga att Liberalerna fick fler röster i landstingsvalet i länet än i riksdagsvalet, förde in partiet i samarbetet tillsammans med Socialdemokraterna och Centerpartiet efter valet 2018.

Det ovanliga i Sverige, men återkommande i Kalmar län, inträffade ju också i och med att valresultatet inte avspeglades i fullmäktige. De fyra borgerliga partierna fick tillsammans fler röster än Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, ändå fick de senare två partierna fler mandat. Med tanke på att Socialdemokraterna förlorade sex procent av rösterna framstod det som paradoxalt att partiet även efter valet skulle utgöra regionpolitikens stjärna som de andra partierna svävade runt likt satelliter.

De hårt profilerade allianspolitikerna från Centern och Liberalerna hamnade således i majoritet tillsammans med det parti som de tidigare kritiserat. Det hör till det parlamentariska maktspelet. Men att byta samarbetspartier har också ett pris, inte minst eftersom den tidigare alliansen framstod som enad och stark.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Länsunionen har motiverats med avståndstagandet från Sverigedemokraterna och fått sin karaktär av den rutinerade ledartrions personkemi. Med den framstår inte som någon politisk värdegemenskap utan har sin karaktär som en maktens.

Koalitioner motiverade av just personkemi har också den inneboende svagheten att dess legitimitet urholkas när företrädarna byts ut och ersätts med nya regionråd som inte var frontfigurer gentemot väljarna i valrörelsen.

Där befinner sig länsunionen i dag. Ett drygt år efter det att den etablerades är det av dess fäder bara Christer Jonsson (C) – den tidigare Alliansens talesperson – som är kvar. Med tanke på personrelationernas betydelse i regionpolitiken får således väljarna något nytt som är ännu längre bort än vad de röstade på.

Läs mer

Debatt

Debatt: ”Länsstyrelsens beslut är ett övergrepp på familjen”

”Beslutet är ett övergrepp på familjen Östersten, provocerande för länets markägare.”

Ledare

Tunström: ”Modigt utspel av lokala S-företrädare bryter isen”

Den parlamentariska isen bryts av Socialdemokraternas två mest kända företrädare från Oskarshamn i ett modigt utspel.

Ledare

Martin Tunström: ”Anders Henriksson offside i Kalmar FF”

Anders Henriksson (S) företräder en organisation som kräver att elitidrotten ska stå för en ökad andel av sina kostnader samtidigt som han föreslås till ordförande för Kalmar FF.

Ledare Barometern

Ledare: ”Fel tågordning i länet”

Regionen kommer att få svårt att övertyga Trafikverket om tåginvesteringar.

Ledare

Ledare: ”Visst kan M vinna Kalmar”

Allt talar för att Måns Linge ersätter Christina Fosnes som oppositionsråd för Moderaterna i Kalmar kommun.

Tränarna som har fått gå

27 tränare på fem år har fått lämna toppklubbarna

Barometern-OT:s kartläggning visar att många tränare har fått lämna sina jobb toppklubbarna här de senaste fem åren.