1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Låt oss slippa reklam i SVT

Reklam i SVT undergräver public service-bolagens oberoende.
Bara SVT sänder barnprogram med kvalitet. Med reklam förändras innehållet.
Foto: ANDERS WIKLUND / TT

Historikern Lars Trägårdh framhöll skolan, värnplikten och public service när han på ett integrationsseminarium som Moderaterna arrangerade underströk betydelsen av de gemensamhetsskapande institutionerna.

Framhävandets av Sveriges Televisions och Sveriges Radios roll kom samtidigt som starka länsförbund i Moderaterna - Stockholm och Västra Götaland - inför höstens stämma vill ha stora nedskärningar eller till och med nedläggning av public service-bolagen.

Det är lätt att kritisera enskildheter i public service. Men vad ska komma istället? TV3? Hur förenas kritiken av SVT med parallella krav på att stärka svenska språkets ställning, Hela Sverige-perspektiv och en vaktslående om kulturarv? De kommersiella etermedierna har aldrig sänt program som Studio Ett, Agenda eller kvalificerad underhållning för barn.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

M-ledningen kommer nu med ett kompromissförslag, med ett ”mindre och vassare” SVT. I det ligger också att en viss reklamfinansiering av bolagen. Kanske för att den vägen minska skattefinansieringen av public service som är djupt impopulär i moderata led.

Med skattefinansieringen skulle det dualistiska system som i dag råder mellan SVT å ena sidan och de privata medierna urholkas. SVT skulle komma att slåss om den reklamkaka som finansierar de från staten helt fria aktörerna.

Samtidigt skapas ett tryck på bolagen att öka kommersiell finansiering vilket i sig förändrar innebörden i oberoendet. Det påverkar utbudet i riktning mot mer ”showbusiness” som är lättare att sälja reklam till och går därmed helt på tvärs med ambitionen att stärka kvaliteten. Den som värnar kvalitet i public service håller de trista reklamavbrotten borta.