1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Intrången vittnar om bristande lojalitet

Det är inte bara det egna livet som sätts på spel när intrång till militära skjutbanor görs. Det skapar stora problem för försvaret och visar på en bristande respekt för de som försvarar vårt land.

Intrången på de militära skjutbanorna ökar. Enligt Sven Åke Sigfridson, skjutfältschef vid Norrbottens regemente I 19 i Boden har intrången ökat med 25-30 procent de senaste åren.

Det finns alltid informationstavlor och vägbommar på plats som visar om militära skjutfält är avlysta och om det råder tillträdesförbud.
Foto: Emelie Olsson
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Kosta skjutfält är ett av övningsområdena som har varit drabbade där personer helt sonika lyft sina cyklar över hinder för att ta sig in på övningsfältet. Intrången skapar inte bara problem för militären som måste avbryta sina övningar utan visar också på en bristande respekt och förståelse.

För det råder inte direkt brist på skyltning och tydlig information. Runt Kosta skjutfält finns det var femtionde meter skyltar om att tillträde är förbjudet. Anslagstavlor på tre olika språk och låsta grindar kantar området.

Intrången är många gånger förknippade med direkt livsfara. När soldater ligger på ett skjutfält redo att öppna kulspruteeld är det inte läge att spankulera förbi. Risken att bli ihjälskjuten, träffad av projektiler eller bli påkörd av stridsfordon är ofrånkomlig.

Det finns goda skäl till att straffet för obehörigt tillträde till skyddsobjekt förra året skärptes till fängelse i högt två år. Dels handlar det om byggnader eller områden som är särskilt skyddsvärda ur ett försvarshänseende och dels om att intrånget helt enkelt är förenat med livsfara.

Respektlösheten speglar en inställning till försvaret som kantas av bristande förståelse och ökad distans. Som om försvaret är någonting att se lättsinnigt på. I maj presenterade Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) en rapport som visar att endast varannan svensk är villig att delta i väpnad strid för att försvara vårt land.

Det är bara ytterligare exempel på den minskade lojaliteten att bidra i samhället som råder. Även om alla inte har den reella förmågan att delta i väpnad strid borde viljan att göra det, ändå vara betydligt högre.

Givet den distansering som finns gentemot försvaret borde man kanske inte bli överraskad över intrången på skjutbanorna. Rent krasst kanske man snarare borde vara förvånad över att fler olyckor inte har skett.