Livstidsstraffets falska majoritet

Justitieutskottets falska majoritet ser inte ut att få en äkta majoritet i riksdagen för förslaget om att tydliggöra att livstidsstraffet ska vara den normala påföljden för bland annat gängmord.

Riksdagens resurser är en droppe i Mälarens vatten i jämförelse med regeringskansliets.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

En signal från framtiden. Så kan turerna i justitieutskottet om livstidsstraffet beskrivas. Moderaterna har med stöd av Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna drivit igen att utskottet på egen hand har utformat en lagtext som tydliggör att vid bland annat gängrelaterade mord så ska påföljden vanligen vara livstids fängelse. Bakgrunden är ett missnöje med den skärpning av livstidsstraffet som regeringen föreslår.

Justitieutskottet tillhör den delen av riksdagen som är förhållandevis opåverkat av Januariöverenskommelsen. Där finns spår av den gamla alliansandan. I just frågan om livstidsstraffet verkar dock Centern visa sin lojalitet mot regeringen. Det kan ses som något motsägelsefullt eftersom partiets vikarierande ledare Anders W Jonsson i onsdagens partiledardebatt underströk just straffskärpningar vid grovt våld mot kvinnor.

Men utskottet präglas också av vad som internt kallas för en ”falsk majoritet”. Det av Moderaterna initierade förslaget har majoritet i utskottet på grund av fördelningen av ledamotsmandaten, men inte i riksdagens kammare. Därmed ser det ut att falla.

Hanteringen speglar det nya mer oklara parlamentariska förhållandena och i någon mening att det sker en viss maktfördelning från regeringskansli till riksdag. Utskottens beredningsresurser är dock en droppe i Mälarens vatten om man jämför med regeringskansliets. Justitieutskottets kansli har dock ändå lyckats ro detta förslag i hamn.

Att riksdagen på egen hand stiftar lag är ovanligt och instrumentet kan ses som en slags säkerhetsventil. Det är ju regeringen som enligt grundlagen styr riket. Det finns emellertid fler tecken på en slags reparlamentisering – att riksdagen stärks – såsom allt fler tillkännagivanden från ledamöterna som regeringen har att hantera.

Den tidigare moderate försvarsministern Sten Tolgfors föreslog nyligen att riksdagen borde stärkas med ett beredningskansli som har till uppgift att tekniskt hjälpa ledamöterna att skriva skarpa lagförslag. En fördel vore att oppositionen tvingas att bli mer konstruktiv vilket skulle motverka såväl tendenser till populism som till polarisering.

Samtidigt skulle de redan tämligen svaga inslagen av maktdelning i Sverige urholkas om balansen mellan den verkställande makten – regeringen – och den lagstiftande – riksdagen – förändras. Riksdagen har ju i dag också den granskande makten över regeringen och skulle med i detta också granska sitt eget lagstiftningsförfarande.

Grundproblemet är att regeringen inte drar konsekvenserna av att den i många frågor utanför Jöken inte bara har en falsk majoritet emot sig i riksdagen, utan faktiskt en äkta sådan.

Läs mer

Kalmar

Politisk strid om nya välfärdsmiljoner

”Vi är tacksamma för pengarna men kan inte använda engångspengar att bygga verksamhet för.”

Kalmar

Ny genomgång – sjukvården i länet både i topp och botten

”Jag vet att verksamheterna verkligen anstränger sig för att rätta till de problem vi har”

Ledare

Martin Tunström: ”Anders Henriksson offside i Kalmar FF”

Anders Henriksson (S) företräder en organisation som kräver att elitidrotten ska stå för en ökad andel av sina kostnader samtidigt som han föreslås till ordförande för Kalmar FF.

Ledare Barometern

Ledare: ”Svensk television att bevara”

Sverigedemokraternas krav i riksdagen försvårar för den sakliga och motiverade kritiken mot public service-bolagen.

Ledare

Braw: ”Januaripartierna sätter sitt avtal före Sveriges behov”

En osannolik koalition av moderater och vänsterpartister ändrar budgeten.

Ledare

Ledare: ”Högerspöket skrämmer inte längre”

När Moderater och Kristdemokrater talar välfärdspolitik får LO och vänstern svårt att vifta med högerspöket. LO gör ändå ett försök.