1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Med Corona förvärras också klimatkrisen

Med spridningen av Coronaviruset riskerar klimatkrisen att förvärras. Den minskning av globala utsläpp som nu noteras när den ekonomiska aktiviteten backar ser om historien upprepar sig att bli av tillfällig karaktär.

Rättad version. Felaktiga ordet koldioxiddimma struket.

Inget ont som inte har något gott med sig, är det lätt att tänka när satellitbilderna från amerikanska rymdmyndigheten Nasa visar hur föroreningarna minskat över Kina, i spåren av Coronavirusets dödliga spridning.

Foton från Nasa och den Euyropeiska rymdstyrelsen visar att utsläppen temporärt sjunker i Kina på grund av Coronasmittan,.
Foto: NASA
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Inställda flyg, mindre förbränning av kol när efterfrågan på energi avtar och färre resor med bil ger en positiv effekt på klimatet. Men förändringen är temporär. Erfarenheten från finanskrisen visar att konjunkturnedgången bara blir ett hack i kurvan för de globala utsläppen. När ekonomin återhämtar sig tenderar till och med utsläppen öka snabbare än BNP.

Men det huvudsakliga problemet för klimatet är ett annat. Coronasmittan kommer säkerligen att förändra globala resmönster under lång tid och därmed påverka bland annat utsläpp från flyg. Den krympande ekonomin är dock inget värn mot klimatförändringar. Faller BNP minskar resurserna till att investera i ny grön teknik.

På det hela taget är en krympande ekonomi att likna vid en krutdurk som när som helt kan explodera. Finns det inga nya värden att fördela utan tvärtom betydligt färre väntar en politisk dragkamp mellan intressegrupper om resurser. Ekonomin blir ett nollsummespel där den enes vinst alltid är en motsvarande förlust för någon annan. Det öppnar för sociala konflikter. Och det öppnar också för en allt mer auktoritär stat som ska fördela resurserna och därmed i högre grad planera ekonomin. Att miljöintressen prioriteras ned i denna intressekamp framstår inte som en alltför djärv gissning.

I detta scenario ligger också att krympande ekonomier ofta leder till handelshinder och protektionism som dels fördyrar produktion dels förhindrar utvecklingen av ny teknik.

All tillväxt och all konsumtion är självfallet inte klimatsmart. Men den krympande ekonomin kan inte färgas grön på riktigt.