1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Med långa vårdköer försämras regionens ekonomi

Kvalitet och ekonomi hänger samman. Om regionen inte kortar köerna kommer inga tillskott från kömiljarden.
KD:s regionråd Jimmy Lord varnar för att Region Kalmar inte ser ut att få ta del av kömiljarden.
Foto: Mats Andersson

”15 av 21 regioner ser ut att få ta del av regeringens kömiljard. Region Kalmar är inte en av dem”, sade Kristdemokraternas Jimmy Lord, på fullmäktige som hölls på Stufvenäs under onsdagen. Han hade fått ta del av en simulerad beräkning från Sveriges kommuner och landstings (SKL) sjukvårdsdelegation.

Det skulle vara ett ordentligt bakslag för S+C+L-majoriteten som styr regionen. Pengarna hade framför allt behövts för att täta de hål som uppstått i ekonomin. Men signalen skulle också utgöra ett underbetyg över vården. Kömiljarden delas ut till regioner som lyckats med att korta köerna inom specialistsjukvården i jämförelse med förra året.

Beskedet rimmar också dåligt med den bild av regionen som landstingsstyrelsens ordförande Anders Henriksson (S) gav under debatten i fullmäktige när den av majoriteten föreslagna skattehöjningen på 49 öre ventilerades.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Henriksson underströk att ekonomin gått med överskott under 13 år, samtidigt som tillgängligheten är god och patientnöjdheten hög.

Majoriteten tvekar inte att tala om jämförelser när regionen ligger bra till eller när det handlar om de ekonomiska utmaningarna är svåra för alla regioner. Men i denna fråga som rör vårdens innehåll fick Lord stå oemotsagd, även om Henriksson utanför debatten svarar att han inte är ”orolig” på frågan om regionen ska nå målet.

När socialminister Lena Hallengren presenterade den ”uppdaterade” kömiljarden i somras var huvudbudskapet att regionerna skulle jämföras med sina egna resultat och inte med andra.

Det fanns fog för förändringen, som dock samtidigt underlättade för lågpresterande regionerna att få del av pengarna om den är mindre dålig än förra året. Samtidigt missgynnas Region Kalmar något eftersom siffrorna under förra årets mätperiod var höga. I Kronoberg har 75 procent väntat färre än 90 dagar på en operation. I Kalmar 78. Men att Kronoberg ser ut att få stimulansmedlen beror på att regionen förbättrat sina resultat medan de försämrats i Kalmar.

Möjligheten för regionen som skulle kunna övervägas är att snabbt kapa operationsköerna med exempelvis inhyrda läkare för att därigenom kvalificera sig till kömiljardspengarna. Ökade utgifter för att få del av högre intäkter alltså. Det kanske inte riktigt var så som socialminister Lena Hallengren tänkte att kömiljarden skulle tillämpas.