Noll koll på folkmängden

Socialförsäkringen är inte anpassad till den moderna världen.
Hur många bor egentligen i Sverige? Ingen vet.
Foto: Hasse Holmberg/TT

Sveriges befolkning består av exakt 10 319 601 personer, enligt Statistiska centralbyrån. Men i själva verket vet vi inte så noga. ”I dag har folkbokföringen och kontrollen av vilka som invandrar närmast kollapsat. Vi har inte längre kontroll över vilka som bor och uppehåller sig i landet”, skriver tre före detta direktörer vid Försäkringskassan i en debattartikel.

Att uppgifter om den exakta folkmängden inte stämmer är det mindre problemet i sammanhanget. Det större problemet är att en stor del av den svenska socialförsäkringen är bosättningsbaserad. För att ha rätt att ta emot exempelvis barnbidrag måste man vara stadigvarande bosatt i Sverige. När det saknas tillförlitliga uppgifter om var människor i verkligheten bor, går det inte heller att veta om utbetalningarna ger människor ett grundskydd eller bara läcker ur systemet.

Socialförsäkringen är ett gigantiskt system: Försäkringskassans utgifter för ersättningar uppgick år 2018 till hela 225 miljarder kronor. Det är en gåta att inte mer politiskt engagemang ägnas åt att hindra läckage och oegentligheter, exempelvis genom att återupprätta folkbokföringen.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Vill man skydda socialförsäkringen måste man utgå från vår tids stora trender: globalisering och digitalisering. Inget land existerar för sig självt, ingen information finns enbart lokalt.

Men trots att dessa ”megatrender” är allmänt kända har det tagit anmärkningsvärt lång tid för insikten om vad de innebär för exempelvis socialförsäkringen att få fäste. Globalisering innebär att människor rör sig mellan länder, och att det inte går att räkna med att de anmäler att de flyttar. Av de försäkrade i åldern 19-64 år är idag en femtedel utrikes födda, varav en halv miljon från det politiskt föränderliga Asien inklusive Mellanöstern.

Försäkringskassan erbjuder sig att hjälpa utflyttare så att de får ”rätt ersättning”, men när detta innebär ingen ersättning alls är det inte konstigt om människor väljer att avstå från myndighetens hjälp och chansar på att de ändå inte blir återbetalningsskyldiga.

Digitalisering och sociala medier innebär att rykten sprids blixtsnabbt, men också helt korrekt information. Om det finns ett land där socialförsäkringen är generös och risken för upptäckt vid missbruk minimal, vet alla snart om det.

Det kan till exempel noteras att uttaget av VAB-dagar har ökat mycket kraftigt under 2000-talet, i takt med att antalet kontrollerade ärenden har minskat. Att influensorna skulle ha blivit mycket kraftigare övertygar inte riktigt.

Detta läge kräver mer av folkvalda än att de ska kunna uttala sig fördömande om enskilda fall. Som försäkringsdirektörerna skriver borde man överväga att låta kommunerna sköta sådana bidrag som är knutna till bosättning, för att kunna utöva en mer effektiv kontroll än idag. Vissa system bör helt göras om, som assistansersättningen.

Och frågan är om inte även grundläggande principer måste omformuleras. Idag gäller att myndigheter normalt bör godta de uppgifter som sökanden lämnar. Utredningsskyldighet uppstår först när uppgifter saknas eller verkar felaktiga. Det är både vackert och på sitt sätt resurseffektivt, men inte särskilt anpassat till en globaliserad och digitaliserad värld.

Läs mer

Nybro

Nej till gratis bad i simhallen under en vecka om året

”Inte ekonomiskt försvarbart”, skriver simhallschefen.

Nybro

Reaktioner på att kommunen fäller träd i naturreservat

På grund av granbarkborrens framfart avverkas större ytor i Svartbäcksmåla.

Emmaboda

Emmaboda: Hushållen får lägre elnätsavgift

Emmaboda elnät AB sänker nätavgiften mot konsumenterna som ett resultat av Eons sänkning av regionnätsavgiften.

Guldklimpar

Pernilla Ågren och Alexander Pettersson

Guldklimpar

Emmie Skånberg och Fredrik Pettersson

Sjukvården inifrån

Liten hälsocentral satsar på kontinuitet: ”Är kärnan”

Norrlidens hälsocentral har 5 300 listade patienter och är Kalmars minsta.