Oanständigt, Centerpartiet!

Centerns stämmobeslut om att förbjuda religiös omskärelse kan få ödesdigra konsekvenser för judiskt liv i Sverige.
Tolerans i teorin. Intolerans i praktiken.
Foto: Hanna Franzén/TT

”Anständighet” är ett begrepp som återkom när centerledaren Annie Lööf öppnade stämman i Karlstad i torsdags.

På stämman fattades dock ett av de de senaste årens allra mest oanständiga beslut i svensk politik. Med förvånansvärt stor marginal, med röstsiffrorna 314 mot 166 fattade ombuden beslutet att partiet ska verka för ett förbud mot religiös omskärelse.

Beslutet visar hur ett parti som ser sig som rasismens och främlingsfientlighetens motpol i själva verket tar ställning mot minoriteter, mot mångfald och förenar sig med ytterligheterna i svensk politik; Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Sverige skulle bli det enda land i Västvärlden som förbjuder omskärelse och därmed tvingar judar och muslimska grupper att antingen flytta eller att bryta mot lagen. Det bisarra är att centerpartisterna anför konventioner och regelverk som ska skydda barn och minoriteter för att de facto inskränka judiskt liv.

Beslutet illustrerar det paradoxala nya Centern. Å ena sidan lyfts migration, gilla olika och öppenhet fram som kärnvärden. Å andra sidan tar man täten i faktiska inskränkningar av den historiskt mest utsatta minoritetens rättigheter i Sverige. Det visar hur förnuftsbaserade principer skisserade vid skrivbord kan kollidera med en sedvanerätt som är en del av judisk och ja svensk kultur. Det parti som talar om mångkultur förstår sig inte ens sig på en av de nationella minoriteternas livsstil.

I det gamla Centern skulle detta beslut aldrig fattats. Centerföreträdare har vanligen örat mot marken. I det klassiska ”folkkyrkopartiet” finns förståelsen för religionen och minoriteters liv. I det nya Centern där sekulär individualism väger tyngre saknads perspektiven. Det finns ingen antisemitism i detta, men oförståelsen för religion och minoriteter, leder fram till ett beslut med stora skadeverkningar. Partiet stämplar ut en historisk sedvänja som olaglig och olämplig. Och pekar ut judar och muslimers sedvänja som något som ska motverkas av staten.

Partiledningen försökte stoppa beslutet och varnade ledamöterna. Heder åt alla som motsatte sig beslutet, som bland annat distriktsordföranden för Centern i Kalmar län, Christer Jonsson. Hur judar behandlas är ett lackmustest på något större. ”Visa mig hur judarna behandlas och jag ska säga dig i vilket land du bor i.”

Det hjälpte inte. För stämmoombuden var det en symbolfråga som till varje pris skulle drivas igenom.

Centerledningen är inte sen med att koka soppa på spik när det gäller att angripa andra som påstås motarbeta mänskliga rättigheter. I EU-valrörelsen anklagade Annie Lööf kristdemokraterna för att vilja avskaffa aborträtten . Ett olämpligt ordval ledde till hård kritik senare av Ebba Busch Thor sedan hon talat om att minoriteter bör följa svenska traditioner. Det fultolkades som ett angrepp på judiskt liv,

Här handlar det inte om lösa formuleringar i någon tv-intervju utan om en stämma som med stor majoritet fattar ett beslut som direkt inskränker judiskt liv i Sverige.

Även om C-ledningen inte lär gå vidare i frågan med någon entusiasm leder beslutet till att förbudet legitimerats av en etablerad politisk kraft. Det riskerar att förgifta samtalet. Det förstärker bilden av att judiska traditioner inte hör hemma i en svensk kontext. Det är faktiskt oanständigt.

Läs mer

Hultsfred

Brunegård tar steget in i KD:s partitopp

Riksdagsledamoten Gudrun Brunegård (KD) valdes in som ordinarie i partiets styrelse under helgens riksting i Umeå.

Emmaboda

”Det blir troligen inget luciatåg i Emmaboda i år”

Det ser ut som att Emmaboda kommun inte kommer att få något officiellt luciatåg på luciadagen. Intresset bland ungdomar är för litet.

Debatt

”Utveckla Bergkvara hamn på rätt sätt”

”Torsås kommun saknar erfarenhet av att arbeta med markanvisning.”

Kalmar

Adolfson eller Katsanidou kan bli Hagberg

”En kompromissplan som innebär att Yvonne Hagberg utses till regionstyrelsens ordförande fram till valet 2022.”

Kalmar

Få godkänns som donatorer – leder till organbrist: ”Svårlöst”

”Det vi måste sätta fokus på i den här debatten är att tillgången på organ är mindre än efterfrågan. Och det är ett svårlöst problem.”

Oskarshamn

Ingen ny badbrygga eller bastu på Udden

Medborgarförslaget att rusta upp en förfallen stenbrygga på Udden i Havslätt vann inget gehör. Inte heller att bygga en bastu på samma område.