På rätt spår i Sälen

Konfliktnivån mellan partierna i utrikespolitiken är på väg ned sedan Ann Linde ersatte Margot Wallström som utrikesminister.

För att tala Sälenspråk. Utrikespolitiken har kännetecknats av slalomsvängar under många år. och de socialdemokratiska har varit extra vida. Under Persson och Anna Lindh åren togs svängar åt höger och under Wallström-åren kändes vänstersvängarna igen.

Utrikesminister Ann Linde bryter med den utrikespolitiska aktivismen och radikalismen.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

När utrikesminister Ann Linde (s) gjorde ett av sina första större framträdande med ett linjetal på Folk och försvars rikskonferens i Sälen kunde något av en tyngdpunktsförskjutning anas. På frågan om regeringen ansågs att dödandet av den iranske generalen Qasem Soleimani kunde försvaras juridiskt svarade Linde att ”Sverige gör en striktare tolkning av folkrätten av USA”.

Det finns många för att inte säga oräkneliga, anledningar att kritisera Trumpadministrationen för dess utrikespolitiska agerande. Som sveket mot kurderna. Som nedtoningen av mänskliga rättigheter. Men den aktivistiska delen av socialdemokratin vände sig ryggmärgsmässigt tidigt mot de strukturer som ges värde, när just Trump angriper dem, som Nato och den transatlanstiska länken. Amerikanska militära aktioner angreps omedelbart.

Ann Linde är möjligen mer diplomat än politiker, men det är värt att notera att Utrikesdepartementet klokt avvaktar en folkrättslig utredning om bland annat USA:s rätt till självförsvar innan eventuell kritik formuleras på Arvfurstens palats.

Linde väljer alltså ett annat spår än Wallström. Tidigare har hon också understrukit att relationerna med Israel ska förbättras. Utan att ställa FN–engagemanget mot EU-samarbetet ligger det ändå en symbolik i hur Wallström betonar det förra medan Linde fokuserade på det senare. Ingen väntar sig på årets konferens att någon spricka mellan utrikes och försvarsdepartementet ska synliggöras.

Kvar finns dock tendensen att lyfta fram exempelvis klimatfrågan när det gäller Arktis medan de militärstrategiska frågornas tyngd pratas ned. Den ryska tidningen Krasnajazvezda publicerade förra veckan uppgifter om att alla ryska arktiska militära baser ska förses med ett nytt mer avancerat luftförsvarssystem kallat ”kupol”.

Ann Linde och regeringen försvarar också den svenska fortsatta insatsen i Irak. Där har oppositionen visat mer oro än regeringen efter det våld som irakisk polis bedrivit mot demokratitörstande demonstranter.

Möjligen var det lätt utifrån svenska erfarenheter att motivera instruerande av kurdiska soldater och något svårare när basen nu ligger närmare Bagdad och irakisk trupp ska utbildas. Våldet mot demonstranterna väckte frågor med tanke på att polis från ett EU-land fått ansvaret för utbildning av den irakiska ordningsmakten. Och i Irak hänger insatserna samman. ”I utbildningsdelen ingår även att skydda och bevaka koalitionens utbildnings- och grupperingsplatser”, har det uttalats.

Att kunna bygga politiskt viktiga strategiska allianser hade stor betydelse för beslutet att delta i koalitionen mot IS. Brittisk press har nyligen bekräftat att brittiska soldater också finns på den bas, Camp Taji, där svenska instruktörer är stationerade. Med tanke på att samarbete med Storbritannien är prioriterat är det ingen slump.

Om detta strategiska samarbetets karaktär talas det tystare om än om andra i sig betydelsefulla nätverk såsom Arktiska rådet.

Barometerns Martin Tunström på plats i Sälen.

För något år sedan hade M-ledaren Ulf Kristerssons kritik av regeringen varit hårdare. Nu underströk han att regeringen bland annat hanterat Iranfrågan rätt.

Det är försvarsanslagen som nu utgör konflikten mellan Moderaterna, som också ser möjligheten att pröva Januaripartiernas sammanhållning, och regeringen.

I vart fall rör konflikten numera mer medel än mål. Det är ett steg framåt. För Sverige.

Läs mer

Kalmar

Nordiskt toppuppdrag till Laila Naraghi

”Det känns både stort och hedrande att tilldelas detta uppdrag.”

Medan du sov

Här är nattens händelser – lokalt och i omvärlden

Misstänkt drograttfylleri i Torsås, hus totalförstört i Lilla Edet och förlängda riktlinjer för social distansering i hela USA.

Ledare

Tunström: ”Modigt utspel av lokala S-företrädare bryter isen”

Den parlamentariska isen bryts av Socialdemokraternas två mest kända företrädare från Oskarshamn i ett modigt utspel.

Ledare

Ledare: ”Färre riksintressen är i rikets intresse”

Efter den senaste tiden tillkortakommanden har Centern och Liberala i vart fall lyckats bocka av en punkt i Januariöverenskommelsen.

Ledare

Ledare: ”Norden ersätter inte Nato”

Ett fortsatt utökat försvarssamarbete i Norden är en naturlig utveckling, men Norge kan faktiskt inte ersätta Nato.

Ledare

Martin Tunström: ”Moralisk stormakt med anor”

Tankarna på Sverige som en moralisk stormakt formades inte av socialdemokratin utan bör snarare förstås utifrån en äldre svensk konservativt färgad tradition, enligt ett nytt praktverk över svensk utrikespolitik.