Politikens eget Skogssverige

Miljöorganisationer är överrepresenterade och skogsnäringen underrepresenterad när regeringen inleder ett programråd om skogspolitiken. För att lösa interna motsättningar inom ministären.
Höstglöd. Skogsägarna är underrepresenterade när regeringen formar skogspolitiken.
Foto: Pia Olofsson

När landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) på onsdagen samlades det politiska Skogssverige till ett första så kallat skogsprogramråd var 24 olika aktörer, för att tala politikerspråk, inbjudna.

Inbjudningslistan är talande. Miljöintresset personifierades av företrädare för Naturskyddsföreningen, Fältbiologerna, Världsnaturfonden, Ekoturismföreningen, Svenskt friluftsliv och institutet SEI.

Myndighets-Sverige var rikligt representerat. Skogsstyrelsen, Energimyndigheten, Vinnova, Rise, Naturvårdsverket, Region Västerbotten, Formas och aktörer som Sametinget och Sveriges Lantbruksuniversitet som i sammanhanget kan beskrivas som ett slags semimyndigheter.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Fackföreningsrörelsen fanns representerad av GS-facket. Sveriges Hembygdsförbund var inbjudet under namnet ”Sveriges hembygdsförening”. Oklart är om inbjudna Sverok är lika med spelorganisationen som i sammanhanget är känt för ”lajvandet” i skogen eller om det är byggkonsultföretaget Sweroc.

Företrädarna för det som kan kallas det egentliga ”Skogssverige” befanns i dock i minoritet. Landets skogsägare företräddes av LRF Skogsägarna som också är branschorganisation för medlemsföreningar som Södra och Mellanskog. Skogsägarna representerades såldes av representanters representanters. Ja inte heller en av landets största markförvaltare, egendomsnämnderna i Svenska kyrkan, fick förgylla samtalet.

Skogsjättarna Holmen, Stora Enso eller SCA var inte där. Näringen företräddes av branschförbundet Skogsindustrierna. Och förstås av statliga Sveaskog. Däremot fanns Ikea och Preem på listan.

Detta urval från ministerns sida säger något om vad skogsprogramrådet syftar till.

På pappret var januariöverenskommelsen ett steg framåt, från de låsningar som präglade skogspolitiken sedan Miljöpartiet kom in i regeringen. Socialdemokraternas produktionsmål kolliderade ständigt med Miljöpartiets bevarandepolitik. Centerns dna som företrädare för lantbruksnäringen - en aktör som är särskilt viktig i klimatomställningen - präglade Januariöverenskommelsen. Där fanns löftesrika formuleringar om ökad produktion med utgångspunkten att privat ägande inte är ett hot mot naturvärden utan en förutsättning.

Men med Skogsprogramrådet är det interna regeringsmotsättningar som ska lösas. Och det sker genom en korporativ linje som möjligen kan fungera på arbetsmarknaden där det finns olika parter. Miljöorganisationerna är inga motsvarigheter till LO eller TCO eller för all del Svenskt Näringsliv på arbetsmarknaden. Skogspolitiken brukar däremot beskrivas som ett osynligt kontrakt mellan staten och markägarna. Nu förs fler parter in genom en slags omförhandling som sker bakom stängda dörrar och där obalans råder mellan det som kallas olika intressen.

Detta att konflikterna ökat om frågor som skog och jordbruk är sant. Men också ministern talar om fastlåsta positioner och intressemotsättningar ger bilden av att det råder någon slags delad skuld. Så resoneras det allt oftare när polarisering och motsättningar ska förklaras.

När markägare och skogsnäring upplever sig underrepresenterade i ett programråd så ökar däremot avstånden mellan aktörerna. Misstron riskerar att växa som en gödslad granplantering över regeringens och politikens agerande. Sammansättningen av programrådet skapar helt enkelt inte något optimalt klimat för det fortsatta samtalet om skogen.

Läs mer

Kalmar

Katsanidous väg till toppen: ”Insåg att jag hade stort stöd”

”Vill vi se fler unga, inte minst kvinnor, engagera sig politiskt då måste politik och vardag gå att kombinera.”

Torsås

Därför avstod C- och M-politiker omröstning om slöja

”I efterhand tänker jag att jag borde röstat för slöjförbud”

Ledare

Ledare: ”Färre riksintressen är i rikets intresse”

Efter den senaste tiden tillkortakommanden har Centern och Liberala i vart fall lyckats bocka av en punkt i Januariöverenskommelsen.

Ledare

Ledare: ”Visst kan M vinna Kalmar”

Allt talar för att Måns Linge ersätter Christina Fosnes som oppositionsråd för Moderaterna i Kalmar kommun.

Ledare

Braw: ”Januaripartierna sätter sitt avtal före Sveriges behov”

En osannolik koalition av moderater och vänsterpartister ändrar budgeten.

Ledare

Ledare: ”Högerspöket skrämmer inte längre”

När Moderater och Kristdemokrater talar välfärdspolitik får LO och vänstern svårt att vifta med högerspöket. LO gör ändå ett försök.