1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Presentationen vinner alla jämförelser

Det går bra för Kalmar kommun. Men det kunde gå ännu bättre givet de jämförelsevis goda förutsättningarna.
Kommunalråden Johan Persson (S), Dzenita Abaza (S), Ingemar Einarsson (C) och Vänsterpartiets Liselotte Ross har ”rätt” jämförelser på bordet.
Foto: Mats Holmertz

Jämförelserna med andra kommuner var oräkneliga när S+C+V-unionen presenterade Kalmarmajoritetens budgetförslag.

De utföll föga förvånande i samtliga fall till Kalmars fördel.

”Kostnaderna är lägre”, sade kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) och pekade på nyckeltalet nettokostnadsavvikelse i årsredovisningen där kommunen ligger numera bättre till än både kategorin liknande kommuner liksom jämförelsekvartetten Kristianstad, Karlskrona, Halmstad och Växjö.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Det är välkommet att kostnaderna sjunkit. Måttet är emellertid effektivt när det gäller att mäta den egna verksamheten, men fungerar sämre när det gäller att jämföra kommuner med olika ambitionsnivåer. Frågan är också vilken vikt skillnader på någon procentenhet ska beaktas när kommunerna jämförs med de teoretiska beräkningar som ligger till grund för det kommunala kostnadsutjämningssystemet.

Nästa år kommer många kommuner i länet exempelvis få ett bättre tal, eftersom de får mer i kostnadsutjämning.

Nästa jämförelse gällde de kommunala bolagen. Johan Persson deklarerade att medan Växjö kommun tar stora vinster från de kommunala bolagen kommer Kalmar bara att ta ut 20 miljoner via de medel som sparats. Främst genom delägda Kalmar Energis vinster.

Det är ett relevant påpekande. Men här är det på plats med en motfråga. Varför tar inte Kalmar ut någon vinst mer än symboliska 148 000 kronor från Kalmarhem? Bolaget ska enligt lag drivas affärsmässigt. Därför bör vinsterna i bolaget till del komma kommunmedlemmarna till godo, precis som i Växjö.

Även när det gäller kommunalskatten haltar jämförelsen. Här jämförs plötsligt Kalmar med Sveriges alla kommuner. Då passar det inte att jämföra med likartade och jämförelsekvartetten lyser plötsligt med sin frånvaro på den aktuella sidan i budgeten.

Med den kreativa uppräkningen hamnar Kalmar bara något över Sverigesnittet istället för högre eller betydligt högre än med de jämförbara kommunerna.

I en annan jämförelse konstateras att kommunen ska ha en lägre arbetslöshet än riket i övrigt. Det lär kommunen klara, inte minst eftersom andelen utlandsfödda är betydligt lägre än i rikssnittet. Något som i sammanhanget inte nämns.

Det är ett typiskt S+C förslag med lite V-retorik på någon sida. Pengar till välfärdens kärna och satsningar på den för Centerpartiet viktiga skolmaten och ökade resurser till Södermöre där Centern är starkt. Men presskonferensen var framför allt också en uppvisning i presentationsteknik.