1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Public service en otjänst för konkurrensen

Regeringen skyddar inte kommersiella medier för konkurrens från public service.
STOCKHOLM 20190610 Kultur- och demokratiminister Amanda Lind presenterar propositionen "Ett modernt public service nära publiken". Foto Henrik Montgomery / TT kod 10060
Foto: Henrik Montgomery/TT

De kommersiella aktörerna på mediemarknaden – tidningarna inte minst – har det tillräckligt tufft utan att utsättas för ojämlik konkurrens av staten. Medan tidningar blir allt mer beroende av den så kallade läsaraffären, kan public service-bolagen tillhandahålla liknande material gratis.

Det är för att undvika sådan snedvridning som det sedan 2010 finns ett system för förhandsprövning av nya tjänster som public service-bolagen kan tänkas lansera, och som regeringen nu föreslår ett slags skärpning av.

Systemet har knappast fungerat. Det har varit public service-bolagen själva som har haft ansvar för att anmäla nya tjänster till prövning, där det i slutänden är regeringen som bestämmer om tjänsten får finnas eller inte.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Samtidigt har bolagen hela tiden varit emot förhandsprövning, som de anser inskränker deras frihet. Följaktligen har ingen ny tjänst prövats på hela 2010-talet, trots att det inte har saknats nya tjänster som kan sägas snedvrida konkurrensen. Med SVT Recept, till exempel, har företaget gått in på en marknad där det finns privata aktörer och använder reklamfriheten som konkurrensfördel.

Men regeringens försök att göra systemet mer effektivt innebär samtidigt en väsentlig försvagning. Andra aktörer än programföretagen ska kunna anmäla tjänster för prövning, men nya tjänster inom företagens kärnverksamhet kommer inte längre att kunna prövas.

Då ska man veta att definitionen av kärnverksamhet redan före regeringens proposition om public service var synnerligen vid. Som den parlamentariska public service-kommittén konstaterade förra året kan SVT och SR inom ramen för ”kärnverksamheten” starta nya webbkanaler som enbart fokuserar på tydligt kommersiellt gångbart innehåll som topplistemusik, talangjakter eller premiumsport.

Regeringens förslag är således en märklig kompromiss. Medan systemet å ena sidan ska bli mer rättvist genom att externa aktörer kan anmäla tjänster för prövning, ställs å andra sidan stora delar av verksamheten bortom prövning. ”Att kärnverksamheten undantas från det prövningsbara området innebär att programföretagen kan starta nya tjänster som skulle kunna påverka marknaden på ett otillbörligt sätt, utan att dessa kan prövas”, skriver regeringen själv.

Av skyddet mot snedvriden konkurrens återstår i princip bara en förhoppning om att SVT och SR ska visa gott omdöme. Det är för svagt.