Replik: Biogas är klimatsmart

Avfallsprodukter, Biogas, Fossilfritt. Den gemensamma faktorn är klimatsmart, skriver Kjell Axelsson, Kalmar och More Biogas, i ett genmäle till ledarsidan.
Genom att ta tillvara kasserade grönsaker man kan producera mer biogas.
Foto: Jonas Ekströmer/TT

Ett inlägg till Ester Hedins ledare i Barometern lördagen den 8 februari.

I Kalmar Län finns 4st produktionsanläggningar för biogas som tillsammans producerar ca 40 gigawattimmar fordonsgas, vilket ersätter ca 4 miljoner liter bensin per år.

Dessutom produceras biogas på några kommunala avloppsreningsverk, som i huvudsak används till uppvärmning.

Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Råvaran för framställning av ca 30 gigawattimmar biogas vid Kalmar Biogas och More Biogas uttryckt i torrsubstans (TS/år) är följande:

1 Flytgödsel från svin och nöt 5 400 ton

2 Fastgödsel från höns- och kyckling 2 500 ton

3 Matavfall (kaffesump, potatisskal, bananskal, äggskal mm) 2 200 ton

4 Slakteriavfall (blod, mag-tarm, slaktrester mm) 1 500 ton

5 Avfall från Potatisförädling (skal, felaktiga varor mm) 300 ton

6 Uppsamling av fett från fettbrunnar mm 170 ton

Jag vill vara tydlig med att alla dessa råvaror är avfallsprodukter som inte används till någon annan resurs. Ingen lagar mat för att sen slänga den i gröna påsen, förutom om det blir något över som inte är värt att spara. Enligt plockanalyser från KSRR, som samlar in matavfall från hushåll, storkök, matbutiker mm, är mindre än 5% matrester.

Tillgång på råvaror för en ökad gasproduktion i regionen finns, via väsentligt mer gödseltillgång (nöt, svin, höns, kyckling, stall), optimerad användning av restprodukter från mejeriet, mindre livsmedelstillverkare, kasserade grönsaker och frukt mm.

När alla råvarorna processats i biogasanläggningen och biogasen återvunnits, återgår restvaran som biogödsel tillbaka till lantbruket som gödning för spannmålsodling, vall till betande djur, livsmedelsproduktion mm och utgör då ersättning till konstgödning på ett klimatsmart sätt i ett kretslopp som utvecklar de viktiga gröna näringarna.

Än har ingen kunnat förklara för mig hur animalisk livsmedelsproduktion är en klimatbelastning om man sätter in den i det cirkulära systemet och koldioxidens kretslopp enligt fotosyntesen.

Jag har alltid fått lära mig att allsidig kost är det som gäller för god kosthållning

Att odla spannmål för att producera biogas, skulle fungera utmärkt och ge enorma mängder biogas, med detta är inte aktuellt i Sverige av både etiska och ekonomiska själ, spannmål skall användas till livsmedel och foder.

Dom stora vinnarna med att satsa på biogas är KLT, bilägare, lantbrukarna och samhället i stort.

Kjell Axelsson

Ordf. i Kalmar och More biogas

Läs mer

Öland

Grönt sportlov – i framtiden kan en skidanläggning bli lösningen

Mejeriviken är en föreslagen plats för en anläggning med snölek.

Nybro

Nybro Energi ska söka efter dolda vattenläckor i Orrefors

Energibolaget arbetar löpande för att minska läckaget från trasiga ledningar.

Kalmar

Nya fynd under gatan – här bodde slaktare och konstapeln

"Det här ska bli spännande att se”

Nybro

Privatpersoner släpper ut förorenat vatten – hotas av vite

Trots påtryckningar från kommunen har problemen inte åtgärdats.

Öland

Två anställda akut sjuka – efter att ha varit på kyrkvinden

Giftiga ämnen stänger ute folk från kyrkan. Arbete med att sanera har pågått i flera år.

Guldfamilj

500 guldklimpar 2019 – här möter du några av dem

Här är de mest lästa familjeintervjuerna under året.