Replik: Det handlar inte om att öka köttproduktion och matsvinn

Kan vi omvandla det biologiska avfallet till drivmedel har vi gjort en stor satsning för miljön, skriver Hannele Johansson, Biogas Sydost, i ett genmäle till ledarsidan.
Oavsett framtidens köttkonsumtion måste dagens slakteriavfall tas om hand.
Foto: Johan Nilsson/TT

I en artikel på Barometerns ledarsida den 8 februari skriver Ester Hedin om de motsägelsefulla målen att öka produktionen av biogas från gödsel samt mat- och slakteriavfall samtidigt som ambitionen är att minska köttkonsumtionen och matsvinnet. Vi vill försöka klargöra sambanden i svaret nedan.

Transportsektorn står för de största utsläppen och är det största hindret om vi ska nå målet om en fossilbränslefri region 2030. Vi har idag inte ett alternativ till fossila drivmedel utan måste lära oss att leva med mångfalden. Här har biogasen en viktig roll.

I sydöstra Sverige finns särskild goda förutsättningar för biogasproduktion. Kalmar län, som är en stor livsmedelsproducent, har den enskilt största potentialen. Trots det används idag endast en bråkdel av den råvara som finns, ca 15 %. Det handlar alltså inte om att öka vare sig köttproduktionen eller matsvinnet utan att ta hand om det avfall som redan finns i form av gödsel, mat- och slakteriavfall samt slam från avloppsreningsverk.

Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Reduktionen av växthusgasutsläpp är den i särklass största nyttan man får när man använder biogas. Men lokalproducerad biogas bidrar även till ökad försörjningstrygghet och sysselsättning samt möjliggör en expansion av det ekologiska jordbruket.

Biomarknadsutredningen, som nu är ute på remiss, föreslår att Sverige år 2030 ska ha en produktion av 10 TWh biogas per år. Idag ligger produktionen på ca 2,1 TWh/år. För att lyckas med denna markanta ökning föreslås att ett stöd med syfte att gynna ny teknikutveckling inom området tas fram.

Hur mycket kött vi kommer att äta i framtiden vet vi inte idag. Vi vet inte heller vilka råvaror eller tekniker som kommer att slå igenom bara att det pågår forskning inom området. Det vi vet är att vi har en stor mängd avfall som vi måste ta hand om. Att minska mängden avfall är ett sätt, att använda det som insatsvara i en annan industri är ett annat. Kan vi omvandla det biologiska avfallet till drivmedel har vi gjort en stor satsning för miljön.

Hannele Johansson

Projektledare, Biogas Sydost

Läs mer

Nattens händelser

Här är nattens händelser – lokalt och i omvärlden

Misstänkt anlagd brand i miljöhus i Växjö.

Kalmar

Katsanidous väg till toppen: ”Insåg att jag hade stort stöd”

”Vill vi se fler unga, inte minst kvinnor, engagera sig politiskt då måste politik och vardag gå att kombinera.”

Sport

Avslöjar: Vikings ute efter KHC-stjärnan

Grannen i väst vill sno centerstjärnan.

Borås

LISTA: Här är de nya lagarna som träder i kraft i dag

Mer kontantservice och mer samhällsorientering för nyanlända – mindre bidrag till asylsökande i utsatta områden och mindre skatt för höginkomsttagare.

Årskrönika: Mönsterås

Pengaproblem och storsatsningar i fokus

Så var 2019 i Mönsterås kommun – vi har summerat de största händelserna.

Tränarna som har fått gå

27 tränare på fem år har fått lämna toppklubbarna

Barometern-OT:s kartläggning visar att många tränare har fått lämna sina jobb toppklubbarna här de senaste fem åren.