Replik: Fåglarna trivs inte i Sveriges skogar

Barometern ledare brister i saklighet, skriver Anders Wirdheim.

För att komma vidare i en konstruktiv anda gällande svenskt skogsbruk, önskar vi att skogsbruket och politiska kommentatorer tar våra rapporter på allvar i stället för att lägga kraft på att leta fel som inte finns. Den svenska skogen är så viktig att den kräver en saklig debatt.

Men saklighet lyser tyvärr med sin frånvaro i Barometerns ledare om skog och fåglar. Det ledaren missar är att vi de senaste tio åren sett ett tydligt trendbrott när det gäller fågellivet i våra skogar. Räknat till det totala antalet fågelpar, har det ökat även den senaste tioårsperioden, men ökningen förklaras av att det går väldigt bra för några få tåliga arter. Däremot går det sämre för fåglar med större krav på sin livsmiljö. Totalt sett är det också fler arter som minskat än som ökat de senaste tio åren. Detta trendbrott beror inte på naturliga variationer utan snarare om att skogsbruket inte lever upp till de beslut som Sveriges riksdag tagit.

Viktigt är också att det inte är BirdLife Sverige som tagit fram statistiken utan forskare på Svensk Fågeltaxering vid Lunds universitet.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Som grund för sina beräkningar har de drygt 700 stycken 8 km långa inventeringsrutter, jämnt fördelade över landet. Drygt 500 av dessa rutter inventeras varje år, vilket innebär att deltagarna i projektet årligen går 4000 kilometer, merparten genom skog. Så nog kan man säga att forskarna har en solid grund att utgå ifrån. Därför finns det också starka skäl att lyssna på dem.

Anders Wirdheim

BirdLife Sverige

Anders Wirdheim kan inte, likt rapporten han varit med och författat, påvisa att det skulle råda någon form av kris i Sveriges skogar vad gäller fåglars överlevnad. Att en uppåtgående trend planar ut när man hoppades att den skulle fortsätta öka kan givetvis ligga till grund för besvikelse. Men det är svårt att veta vilket riktmärke som Birdlife Sverige egentligen vill att de svenska skogarna ska nå, och hur ekvationen om att alla fåglar hela tiden ska öka i antal går ihop. Är det önskvärt att helt sluta bruka skogen? Ledartextens poäng är att det i sammanhanget är viktigt att lyfta fram att skogsbrukets ansträngningar har gett tydliga och bra resultat i form av förutsättningar för en mångfald av fåglar. Mängden död ved, grova lövträd och lövträdsdominerad produktiv skogsmark har ökat. Intressekonflikterna i skogen blir inte hjälpta av ett skyttegravskrig påeldat av överdriven alarmism.

Ledaredaktionen

Läs mer

Ledare Barometern

Ledare: A-kassa är bättre än bidrag

Januaripartiernas krispaket är ett brott mot principer som kan försvaras. Men det är centralt att förändringarna blir tillfälliga.

Kalmar

Nordiskt toppuppdrag till Laila Naraghi

”Det känns både stort och hedrande att tilldelas detta uppdrag.”

Debatt

Debatt: ”Länsstyrelsens beslut är ett övergrepp på familjen”

”Beslutet är ett övergrepp på familjen Östersten, provocerande för länets markägare.”

Ledare Barometern

Ledare: Beredskap utan hopp

I krisberedskapen saknas andliga och existentiella perspektiv vilka är extra betydelsefulla i ensamhetens land.

Ledare Barometern

Utdelning med förnuft

Profilgruppen i Åseda var först ut med att ställa in aktieutdelningarna i spåren av Corona. Ett allmänt utdelningsstopp kan dock spä på den ekonomiska krisen.

Ledare Barometern

I Grekland går SD över gränsen

Nej, Sverigedemokraterna representerar inte det svenska folket. Och det är myndigheter, inte partiledare, som ska stå för information till migranter utanför EU:s gränser.