Replik: Läkarutbildningen behöver byggas ut kraftigt

Det räcker inte klinisk utbildning vid Länssjukhuset i Kalmar utan behövs även i Karlskrona, Växjö och Västervik, skriver professor Göran Petersson i en replik till ledarsidan.
Betydligt fler behöver läsa till läkare framöver.
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Barometern beskriver en allvarlig situation inom vården framöver. Inom den längsta utbildningen inom vården till läkare har dock söktrycket alltid varit högt.

I den refererade UKÄ-rapporten prognostiseras att ytterligare 527 nybörjarplatser behövs för läkare 2024-2035. Det betyder i snitt 75 nya platser på vardera av de sju medicinska fakulteterna utöver de som ska rymmas inom de 440, dvs 63 platser i snitt, i den pågående aviserade utbyggnaden av läkarutbildningen fram till och med 2023 (läs mer här).

Det betyder att den redan påbörjade regionaliserade läkarutbildningen behöver byggas ut kraftigt. Då räcker inte klinisk utbildning vid Länssjukhuset i Kalmar utan behövs även i Karlskrona, Växjö och Västervik.

Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Även om man tar emot 15-20 studenter på vardera sjukhuset kommer inte detta att räcka. För att täcka vårdens framtida behov behövs dessutom utländska läkare som passerar det så kallade snabbspåret som tillämpas i Kalmar län.

Ett ytterligare angreppssätt är att frigöra tid genom att minska på befintliga läkares – och även sjuksköterskors - administrativa börda, till exempel manuellt ifyllande av kvalitetsregister.

Modern teknik skulle kunna underlätta men är tyvärr inte tillräckligt utprovad ännu; bland annat saknas tillräckligt strukturerade och standardiserade informationssystem. Däremot har artificiell intelligens (AI) visat sig fungera bra inom radiologin. AI kommer att diskuteras på eHälsodagarna 2020 i Kalmar.

Göran Petersson, professor, läkare

Linnéuniversitetet

Läs mer

Nybro

Nej till gratis bad i simhallen under en vecka om året

”Inte ekonomiskt försvarbart”, skriver simhallschefen.

Nybro

Reaktioner på att kommunen fäller träd i naturreservat

På grund av granbarkborrens framfart avverkas större ytor i Svartbäcksmåla.

Emmaboda

Emmaboda: Hushållen får lägre elnätsavgift

Emmaboda elnät AB sänker nätavgiften mot konsumenterna som ett resultat av Eons sänkning av regionnätsavgiften.

Guldklimpar

Pernilla Ågren och Alexander Pettersson

Guldklimpar

Emmie Skånberg och Fredrik Pettersson

Sjukvården inifrån

Liten hälsocentral satsar på kontinuitet: ”Är kärnan”

Norrlidens hälsocentral har 5 300 listade patienter och är Kalmars minsta.