Rökning är en bortglömd bov i coronadramat

Den förhöjda coronarisken för rökare har ignorerats.
Det finns över 300 miljoner rökare i Kina, ett faktum som inte saknar relevans för covid-19.
Foto: Andy Wong

Det är ofrånkomligt att budskap i en kris saknar nyanser. Men idén att förhöjd risk för att dö i covid-19 inträder just med 70-årsdagen skapar en svartvit gräns i förhållningsorderna som inte har någon särskilt stark motivering i verkligheten.

Från myndigheternas sida verkar den bygga på befolkningsstatistik mer än en medicinsk bedömning. Gruppen 70+ i Sverige är för stor för att vården skulle kunna hantera om den i stor utsträckning blir smittad.

Någon vetenskap som säger att födelseåret 1949 är farligare än 1951 torde däremot vara svår att finna. Rönen från Kina skulle kunna tolkas på helt annat sätt, och ge helt andra åtgärder.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

En sådan är totalt rökstopp, förbud mot försäljning och införsel av cigaretter samt social isolering av rökare. Statistiken från Kina tyder nämligen på att rökning spelar stor roll i sammanhanget. ”Bland kinesiska patienter med covid-19-associerad lunginflammation var risken för sjukdomsprogression och/eller död 14 gånger högre bland rökare och ex-rökare. Detta var den starkaste riskfaktorn i en färsk studie”, skriver docenten och överläkaren Matz Larsson i Läkartidningen. Att män dör i större utsträckning än kvinnor kan vara en effekt av att betydligt fler män röker.

Mot denna bakgrund förordar WHO tuffa tag mot rökningen: höjda tobaksskatter, förbud mot reklam, intensifierade varningar.

Man ska också komma ihåg att rökningen är extremt utbredd i Kina. Bland männen röker omkring hälften. Nästan en tredjedel av världens rökare är kineser. Innan det nya coronaviruset slog till hade landet drabbats av en lungcancerepidemi. 2015 dog över 600 000 personer i Kina i lungcancer, 200 gånger fler än vad som har dött i covid-19 under 2020.

Att rakt av översätta mortalitet från en sådan kontext till kärnfriska svenska 70-åringar är milt uttryckt vågat. Dessutom får det tydliga negativa konsekvenser. De äldre isoleras, affärer och restauranger får färre kunder, barnfamiljer blir utan stöd från far- och morföräldrar när stöd hade behövts som mest.

De friska 70-åringarna har under de senaste dagarna fått sig till livs stränga förmaningar om att ta sitt ansvar och inte belasta sjukvården. (Vem som har moralisk rätt att belasta vården istället har aldrig förklarats.) Men ett minst lika tungt ansvar ligger på rökarna, som till skillnad från de årsrika också har ett eget ansvar för att ha skapat risken. Även rökare borde åläggas att iaktta isolering och naturligtvis även att skyndsamt försöka bryta med sitt tobaksbruk.

Det finns en tendens till drastiska och breda åtgärder bara för att det är en stor kris. Men i synnerhet i en stor kris måste insatserna vara så träffsäkra som möjligt. Varför det överhuvudtaget inte räknas med överriskerna som covid-19 innebär för rökare är därför något av ett mysterium.

Läs mer

Medan du sov

Här är nattens händelser – lokalt och i omvärlden

Misstänkt drograttfylleri i Torsås, hus totalförstört i Lilla Edet och förlängda riktlinjer för social distansering i hela USA.

Ledare Barometern

Ledare: Platta till kurvan lättare sagt än gjort

Covid-19 slår olika medan åtgärderna är likadana.

Ledare Barometern

Ledare: Gör inte covid-19 till ett generationskrig

Folkhälsomyndighetens rekommendationer övertolkas.

Ledare Barometern

Paniken är värre än viruset

Åtgärderna mot spridning av covid-19 saknar proportioner.

Ledare Barometern

Smittskydd är en lagsport

Regeringen kan inte föra över ansvaret och initiativet till myndigheter.

Ledare Barometern

Sverige står sig slätt mot den hänsynslösa supermakten

Fallet Gui Minhai måste få konsekvenser för hur diplomatin bedrivs.