Skolverket överger både antiken och stormaktstiden

Skolverket behöver nya experter som kan något om religion.
Gustaf II Adolf. Stormaktstiden existerar även om Skolverket vill mönstra ut denna historiska epok.
Foto: Anders Wiklund/TT

De nya kursplanerna som Skolverket skickar ut på förslag speglar milt uttryckt vår tid. Migration och miljö prioriteras allra högst när de yngre eleverna ska ges samhällsorientering. Barnkonventionen nämns i meningar innan åsikt och yttrandefrihetens tas upp.

Religionsämnet sticker helt klart ut. Föga förvånande ges inte kristendomen och de bibliska berättelser som på många sätt präglar den svenska historien och kulturarvet någon särställning. Buddism och hinduism väger på det hela taget lika tungt. Eller lätt.

Hur ska då ämnet bidra till förståelse? Författarna till kursplanen misslyckas till och med att räkna upp de monoteistiska så kallade abrahamistiska religionerna i rätt ordning, alltså judendom, kristendom och islam. Det är närmast obegripligt.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Ämnena formuleras snarare om. I historieämnet har antiken upphört att existera. Historien ska förstås utan Aristoteles, Sokrates eller Platons och uppenbarligen inledas sisådär kring år 800.

Det är svårt att närma sig den europeiska idéhistorien utan att notera hur den katolska kyrkan präglades av Aristoteles.

Stormaktstiden föll heller inte Skolverkets experter på läppen. Begreppet är nämligen utmönstrat från läroplanen och ersatt av det mindre politiskt känsliga ordet Östersjöväldet. Som om begreppet skulle vara ett ställningstagande för 1600-talets europeiska blodbad. Med tanke på att stormakten Sverige påverkade och ingrep i skeenden långt bortom Östersjön tycks dock det nya ordet vara rejält historiskt missvisande.

En uppgift vore möjligen att inte bara diskutera exempelvis som läroplanen stipulerar hur medier skildrar religion utan vilken bild författarna av detta styrdokument själva har av samhälle, religion och historia.

Läs mer

Nybro

Nej till gratis bad i simhallen under en vecka om året

”Inte ekonomiskt försvarbart”, skriver simhallschefen.

Nybro

Reaktioner på att kommunen fäller träd i naturreservat

På grund av granbarkborrens framfart avverkas större ytor i Svartbäcksmåla.

Emmaboda

Emmaboda: Hushållen får lägre elnätsavgift

Emmaboda elnät AB sänker nätavgiften mot konsumenterna som ett resultat av Eons sänkning av regionnätsavgiften.

Guldklimpar

Pernilla Ågren och Alexander Pettersson

Guldklimpar

Emmie Skånberg och Fredrik Pettersson

Sjukvården inifrån

Liten hälsocentral satsar på kontinuitet: ”Är kärnan”

Norrlidens hälsocentral har 5 300 listade patienter och är Kalmars minsta.