1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Språkförbistring på liv och död

Svensk språkpolitik är inte anpassad till en kris.

Statsminister Stefan Löfven vände sig i sitt tv-sända tal till det svenska folket. Men oavsett hur detta avgränsas, kvarstår faktum att det i Sverige finns invånare som inte har tillräckliga språkkunskaper för att ta till sig vare sig Löfvens tal eller myndigheternas information.

Detta kan ha dödliga konsekvenser. Av 15 döda i Stockholmsområdet uppges sex ha varit svensksomalier. En förklaring till överrepresentationen är att de saknade information på somaliska.

Frågan hur ett samhälle med en stor mångfald av språk egentligen ska kommunicera i en kris förtjänar att tas på ett större allvar.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Uppenbart är att myndigheter inte klarar av att i krisens mest intensiva skeden kommunicera på alla invånares modersmål. Men det är inte heller säkert att direktöversättning och simultantolkning av budskap från myndigheterna hittar fram på avsett sätt. Finns tilltron till att myndigheternas budskap stämmer? Tillmäts Folkhälsomyndigheten större betydelse än information som cirkulerar inom grupperna? Når myndigheterna överhuvudtaget fram till de grupper de vill tala med?

Sverige har länge haft en ogenomtänkt språkpolitik. Det svenska språkets särställning har tonats ner och det har skapats möjligheter att leva i Sverige utan kunskaper i svenska. Sjukvården har frikostigt erbjudit tolkhjälp, skolan undervisning i modersmål. Människors ansvar för att göra sig nåbara på svenska har milt uttryckt inte framhävts.

I krisen visar sig hur riskabel denna politik har varit. Krisläget är kanske inte rätt läge att ändra kurs. Men när faran för covid-19 är över, bör inriktningen ändras till att svenska myndigheter ska kunna göra sig förstådda på svenska.