Stagnation och förnyelse

Sverigedemokraternas förnyelse är på allvar. I sakfrågor. Den ideologiska basen ser dock ut att vara mer bestående.
Jimmie Åkesson förändrar sakpolitiken, men skjuter idédebatten på framtiden.
Foto: Janerik Henriksson/TT

Partipolitisk förnyelse brukar ofta underskattas och enbart ses som strategisk. Minns hur nya Moderaterna inte togs på allvar. Eller hur Miljöpartiet tog steg bort från ekofundamentalismen.

Sverigedemokraternas ledning har haft ett syfte med landsdagarna i Örebro. Partiledaren Jimmie Åkesson uttryckte det som att SD ”nu är ett annat parti” än när landsdagarna hölls i samma Närkestad för tio år sedan.

Flera omprövningar beslutades också. Partiet värnar inte länge samvetsfriheten i vården och står heller inte längre bakom en mer restriktiv abortpolitik.

Det är emellertid frågor som för både SD-anslutna och dess väljarbas varit sekundära. Att partiet också vill utreda dödshjälp vittnar om förvirringen i värdefrågor. Radikala högerpopulistiska partier saknar i värdefrågorna exempelvis naturrättsliga resonemang om livets okränkbarhet. Istället har abortsynen präglats ”antifeminism” och att ett högt barnafödande ligger i nationens intresse.

Valet från inte minst Socialdemokraterna att angripa SD i dessa frågor har snarare normaliserat partiet eftersom ståndpunkterna är vanliga inom den europeiska rättskulturen. De var också otaktiska. När SD nu byter uppfattning faller också kritiken.

Det råder ingen tvekan om att SD på många punkter ändrat inställning i sakpolitiska frågor. Framgångarna för partiet kommer sedan rättshaverister och rasister kastats ut. Ett nytt budskap i EU-frågan gjorde partiet valbart. Om den ekonomiska politiken tidigare präglades av vänsterbetonat välfärdspopulism har den nu anpassats och liberaliserats i jakt på nya väljargrupper. På landsdagarna diskuterade SD som alla andra partier höghastighetståg, trängselskatter och organdonationer.

Den ideologiska kritiken mot den radikala högerpopulismen stämmer ofta men inte alltid in på partiet. Januariöverenskommelsen syftar till att stänga ute ett parti som hotar demokratin. Samtidigt pläderar tunga Sverigedemokrater för en författningsdomstol och partiets visserligen mer extrema kritik mot public service har också viss bäring från exempelvis Tidningsutgivarna.

De radikala högerpopulistiska partierna hotar inte den demokratiska modell som de själva är en del av och erkänner. Men de befrämjar samtidigt inte centrala värden som folkstyre eller rättsstat.

Problemet med uppmärksammade Sölvesborg är inte att Prideflaggan halas utan att tjänstemän drivs bort. Något som sker i SD-kommuner. Politiken stärks. Maktdelningen försvagas.

”Varje folk har rätt att vara herrar i sitt eget hus”, sade Åkesson i sitt tal efter att han blivit omvald. Så inleds varje tal med ordet ”Sverigevänner”.

Det finns en antipluralism i den världs- och Sverigebilden. Gemenskapen i vilket alla delar av det egentliga folket inte räknas inte har ett drag mot enhetlighet. Det är också SD som som söker monopolisera begrepp som svenskhet och nation. I sakfrågor framstår SD på många punkter som ett nytt parti. Förnyelsen av idéer går emellertid i snigelfart.

Läs mer

Emmaboda

Kommunen vill behålla Neonparken

Varken kommunen eller Vinterbadarna har för avsikt att avyttra festivalområdet Neonparken Rasslebygd.

Kalmar

Här samlas SD i Kalmar – nu siktar partiet på valseger 2022

”Vi ser stora möjligheter för att ett konservativt block med oss tillsammans med KD och M blir störst efter valet 2022.”

Torsås

Kaos i beslut om detaljplan för hamnen

Nämnden måste upphäva beslutet att detaljplanelägga

Nybro

Därför blev det inget beslut om kommunal sotning

Ny remissrunda ska klargöra kommunens investeringskostnader.

Mönsterås

Fortfarande oenighet kring budgeten inför nästa år

Extra möte ska hållas nästa vecka

Kalmar

Het debatt om närproducerat kött: ”En ren käftsmäll”

”En ren käftsmäll som vi nu ger alla köttproducerande bönder här i länet.”