Stängning är ett massivt skolexperiment

Den svenska gymnasieskolan består nu av en räcka improvisationer.
Stängda gymnasieskolor innebär bland annat asylamnesti.
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Gymnasierna har knappt hunnit stänga innan den nya frågan blir när resten av skolorna också ska slå igen. Det rimliga i att gymnasieskolorna stängdes är en fråga ingen tycks reflektera över.

Men verkligheten kommer att komma ikapp. Det mest sannolika scenariot är att skolorna får hålla stängt resten av terminen, inte minst eftersom strategin att platta ut kurvan syftar till att hålla förloppet så långt som möjligt.

Detta innebär att över 300 000 elever under en längre period inte kommer att få den undervisning de har rätt till. Tankarna på att kompensera eleverna genom undervisning på helger, sena eftermiddagar eller lovtid kommer gissningsvis inte att anses utgöra fullgoda alternativ.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Inte heller innehållsmässigt kommer eleverna att få det de tidigare ansågs behöva. ”Planera det som är hanterbart, det som låter sig göras”, var Skolverkets generaldirektör Peter Fredrikssons budskap till skolans huvudmän. Ambitionerna kommer att sänkas till det minimala. ”Det är inte läge att spänna bågen ... Se till att eleverna får arbetsuppgifter som de kan hantera.”

För en tredjedel av eleverna kommer detta undantagstillstånd att vara den sista kontakten med skolan. Hur ska betyg kunna sättas? Hur ska de kunna söka in till universitet? Hur ska elever på praktiska utbildningar få de kunskaper som behövs på arbetsmarknaden?

För yngre elever uppstår andra frågor. Skolan lämnar i och med detta beslut grunden för sin pedagogik. ”Här finns ingen vetenskap och beprövad erfarenhet att luta sig emot”, sa Fredriksson. ”Här krävs lite kreativitet och lite fantasi.” Detta innebär dock ett slags kontraktsbrott. Kan en skolverksamhet som inte bygger på något mer substantiellt än huvudmännens fantasi överhuvudtaget anses motivera att eleverna ska anstränga sig som de brukar?

En specialgrupp i sammanhanget är också de gymnasiestuderande som befinner sig i landet med stöd av gymnasielagen. En skola som bedrivs på detta improviserade sätt kan inte garantera dem de kunskaper eller det stöd de behöver för att inom en kort tid göra sig gällande på arbetsmarknaden. Utslagningen av företag gör dessutom deras jobbsökande mycket svårare än när lagen stiftades. När inte skolan har gjort sitt kan det inte bli några avslag på dessa elevers ansökningar om uppehållstillstånd. Av gymnasielagen blir till sist en amnesti.

Ingen nämnvärd planering föregick beslutet. Det är till exempel ännu oklart om några nationella prov kommer att genomföras. ”Hur vi får hantera olika konsekvenser, det vet vi inte”, sa Skolverkets generaldirektör.

Det har till och med varit otydligt vem som bestämde att gymnasierna skulle stänga. Både regeringen och Folkhälsomyndigheten har utfärdat ”rekommendationer” i frågan, men statsepidemiologen Anders Tegnell hänvisade vid en presskonferens till att regeringen hade fattat beslutet. Och medan regeringen tidigare under krisen väntade på att Folkhälsomyndigheten skulle kräva olika beslut, var det tydligt denna gång att initiativet inte kom från expertmyndigheten.

Det förtjänar att upprepas att inget av detta ingick i krisplaneringen. Gymnasieskolorna skulle i det längsta hålla öppet, inte stänga i förtid. Besluten skulle fattas av de aktörer som i normalläget bestämmer över skolorna, det vill säga kommuner och fria huvudmän. Besluten skulle bygga på lokala förutsättningar.

Allt tyder på att detta hade varit bättre än det massiva skolexperiment som svensk gymnasieskola nu har blivit.

Läs mer

Kalmar

Nordiskt toppuppdrag till Laila Naraghi

”Det känns både stort och hedrande att tilldelas detta uppdrag.”

Coronavirus

Skansenskolans högstadium stängt efter personalbrist

Nytt schema för högstadieelever på Skansenskolan från och med tisdag.

Ledare Barometern

Ledare: Platta till kurvan lättare sagt än gjort

Covid-19 slår olika medan åtgärderna är likadana.

Ledare Barometern

Daniel Braw: ”Stängda skolor är för mycket, för tidigt”

Regeringen tar farväl av coronastrategin.

Ledare Barometern

Smittskydd är en lagsport

Regeringen kan inte föra över ansvaret och initiativet till myndigheter.

Ledare Barometern

Dåliga skolresultat är inte föräldrarnas fel

Fritt skolval visar misstron mot politikers prioriteringar.