Stärk systemen istället för att hoppas på moralen

Välfärdsfusket riktar sig mot system för de allra mest utsatta.
Utredaren Sven-Erik Österberg lämnar över en diger lunta med nedslående uppgifter till regeringen.
Foto: Karin Wesslen/TT

Arton miljarder skattekronor försvinner i felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen varje år, enligt Delegationen för korrekta utbetalningar. Sedan 2005 kan enligt utredningen 300 miljarder kronor ha betalats ut felaktigt. Dessvärre är det bara början.

För bland delegationens förslag på lösningar finns inget som sticker ut eller vänder spelplanen. Hoppet sätts än en gång till mer samordning och ny teknik, trots att just tekniken är en viktig faktor bakom de felaktiga utbetalningarna. Att staten plötsligt skulle få ett digitalt övertag är helt osannolikt.

Än mer fåfängt är delegationens hopp om en starkare bidragsmoral. Överutnyttjandet är nämligen inte knutet till vilka bidrag som helst, utan till dem som är tänkta för samhällets mest utsatta medlemmar. Hälften av de felaktiga utbetalningarna beräknas ha skett på sex områden som tillsammans står för mindre än en femtedel av de totala utbetalningarna från välfärdssystem: sjukersättning, sjukpenning, assistansersättning, tillfällig föräldrapenning, lönebidrag och nystartsjobb.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Då förstår man också varför upprepade löften om hårda tag mot fusket inte har verkställts. Målkonflikterna har hittills förlamat regeringen. ”Det kriminella mjölkandet av välfärden ska stoppas”, skrev justitieminister Morgan Johansson redan för fyra år sedan. Lönebidrag och assistansersättning nämndes specifikt.

Men snarare än att skruvas åt har lönebidragen för personer med nedsatt arbetsförmåga ökat. Och personlig assistans får, enligt socialminister Lena Hallengren, kosta precis hur mycket som helst. Ingen reform av LSS är å färde, trots att dagens system på ett unikt sätt inbjuder till felaktiga utbetalningar. ”Försäkringskassan har begränsade, praktiska eller legala, möjligheter att kontrollera att assistans verkligen utförts”, skriver utredarna. Någon mekanism för att upprätthålla kvalitet finns överhuvudtaget inte.

Ett sådant system ligger vidöppet för exploatering. Därför krävs reformer, inte moralisk uppryckning bland allmänheten.

Läs mer

Nattens händelser

Här är nattens händelser – lokalt och i omvärlden

Misstänkt anlagd brand i miljöhus i Växjö.

Kalmar

Katsanidous väg till toppen: ”Insåg att jag hade stort stöd”

”Vill vi se fler unga, inte minst kvinnor, engagera sig politiskt då måste politik och vardag gå att kombinera.”

Ledare

Braw: ”Januaripartierna sätter sitt avtal före Sveriges behov”

En osannolik koalition av moderater och vänsterpartister ändrar budgeten.

Ledare

Ledare: Skadeglädje över hyror ingen sann glädje

Januariöverenskommelsens hyresreform ser ut att gå i stöpet.

Ledare

Ledare: ”Norden ersätter inte Nato”

Ett fortsatt utökat försvarssamarbete i Norden är en naturlig utveckling, men Norge kan faktiskt inte ersätta Nato.

Tränarna som har fått gå

27 tränare på fem år har fått lämna toppklubbarna

Barometern-OT:s kartläggning visar att många tränare har fått lämna sina jobb toppklubbarna här de senaste fem åren.