Martin Tunström: Svensk television att bevara

Sverigedemokraternas krav i riksdagen försvårar för den sakliga och motiverade kritiken mot public service-bolagen.

I sak är Sverigedemokraternas krav på att riksdagens kulturutskott skall kalla in cheferna för Sveriges Television och Sveriges Radio ungefär lika innehållslöst som innehållet i en dokusåpa.

Riksdagen saknar med rätta rätt att kalla in SVT-chefen Hanna Stjärne.
Foto: Anders Wiklund/TT
Det här är en krönika av en medarbetare på ledarredaktionen. Barometern Oskarshamns-Tidningen politiska etikett är moderat.

Public service-bolagen är inga myndigheter och riksdagen har således ingen rätt att kalla in cheferna. Det visste naturligtvis SD:s kansli. Utspelets syfte var inte att SVT-chefen Hanna Stjärne skulle komma till Helgerandsholmen utan att SD ska exploatera det missnöje som finns med radio och tv- i allmänhetens tjänst.

Likafullt vittnar kravet på det kanske största problemet med de radikala nationalistiska partierna. Nämligen att konstitutionen, grundlagarna, väger lätt.

Där saknas respekten för maktdelning. Att riksdagen saknar jurisdiktion till att kalla i mediecheferna spelar tydligen ingen roll för Sverigedemokraternas företrädare. De försöker ändå. Det visar med önskvärd tydlighet att SD idag inte är någon konservativ politisk kraft utan harv en annan syn på (den stora) staten. Konservativa hedrar grundlagar och maktdelning. Och respekterar principen om redaktionell frihet.

Sverigedemokraternas angrepp på public service riskerar dessutom att bli något av ett självmål. Relevanta frågeställningar om budget och uppdrag kommer nu i bakgrunden när kritikernas metoder framstår som illegitima. Nu står det klart - för den som nu inte trodde det att SD inte heller på riksnivå värnar principen om armlängds avstånd, eller redaktionell frihet, mellan politik och kultur.

Att regeringspartierna inte heller följer principen när det till exempel gäller könskvotering och normkritik får mindre utrymme i debatten. Förra kulturministern kallade in cheferna för Dramaten, Operan och Riksteatern när sexuella trakasserier i kulturvärlden uppmärksammades. De två förstnämnda var visserligen myndighetschefer, men principen om armlängds avstånd hade uppenbarligen ett betydelsefullt undantag. Samtidigt måste också Socialdemokraterna och Miljöpartiet ges ett erkännande för att SVT:s oberoende stärkts. I ägarstiftelsen får numera riksdagsledamöter inte sitta. Det var ett steg framåt.

Däremot skulle det kunna diskuteras om det är regeringen som ska vara sista instans i förhandsprövningen av public services nya tjänster. Ska regeringen utse ledamöter i ägarstiftelsen skulle kunna vara en annan fråga.

Sakfrågan om public service-uppdraget uppfylls måste också kunna diskuteras. SVT och SR får inte bli stater i staten vars resultat inte granskas. Det skulle för övrigt helt urholka trovärdigheten för bolagen.

I SOM-institutets förtroendebarometer brukar ps-bolagen hamna högt. Ingen annan än public service har heller resurserna att bevaka hela landet, att sända utrikesnyheter, barnprogram och gudstjänster. Även i en tid när kommersiell-tv allt mer blir lika med kvalitet genom Netflix och HBO, finns det således tunga argument kvar för ”allmän-tv” och ”allmän-radio”. Betydelsen av gemensamma institutioner kan inte underskattas.

Bolagen själva hänvisar gärna till att Myndigheten för radio och tv granskar hur public service-uppdraget uppfylls. Men den granskningen utgår bland annat från bolagens egna definitioner av bland annat vad som anses vara kärnverksamhet. Vad som är den relevanta proportionen mellan nyheter och underhållning utifrån uppdraget diskuteras exempelvis inte. Det borde ligga i bolagens eget intresse att denna granskning stärks och att huvuddragen i de ekonomiska prioriteringarna blir mer transparenta.

Inte för att tillgodose Sverigedemokraternas synpunkter, utan för att bevara och stärka det som är public service-bolagens syfte: Att ge public value.

Läs mer

Kalmar

Halverat fullmäktige sade ja till fler stödåtgärder

Presentkort till alla kommunanställda ett sätt att gynna lokala handeln

Coronavirus

Riksdagsledamot – från köksbordet: ”Är annorlunda”

Laila Naraghi: ”Visar att demokratin levererar”

Medan du sov

Här är nattens händelser – lokalt och i omvärlden

Misstänkt drograttfylleri i Torsås, hus totalförstört i Lilla Edet och förlängda riktlinjer för social distansering i hela USA.

Ledare Barometern

Ledare: Beredskap utan hopp

I krisberedskapen saknas andliga och existentiella perspektiv vilka är extra betydelsefulla i ensamhetens land.

Ledare

Tunström: ”Modigt utspel av lokala S-företrädare bryter isen”

Den parlamentariska isen bryts av Socialdemokraternas två mest kända företrädare från Oskarshamn i ett modigt utspel.

Ledare Barometern

Ledare: Jöken lever på lånad tid

Sverigedemokraterna som skulle isoleras har istället vuxit om.