Utan insyn blir valfriheten en chimär

Själva idén med friskolesystemet motverkas om insynen i skolorna försvåras.

Januariöverenskommelsen stadgar att likvärdiga villkor ska råda mellan aktörer med olika driftsform i välfärden. Det är en formulering som var skriven med den förra mandatperioden i färskt minne, då Vänsterpartiet fick regeringen att utreda frågan om ett vinstförbud.

Myndighetsutövning. Eleverna förlorare om insynen försämras i fristående skolor.
Foto: Anders Wiklund/TT
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Men lika villkor borde också innebära att det kan ställas samma krav på fristående skolor vad gäller bland annat insyn som på skolor som är drivna av kommunerna.

När ett avgörande från Kammarrätten i Göteborg står fast – Högsta förvaltningsdomstolen beviljar inte prövningstillstånd – går det emellertid åt andra hållet. Fristående skolor som är ensamma i en kommun behöver nämligen inte lämna ut statistik om betyg, elevsammansättning och genomströmning med hänsyn taget till att det kan skada den enskilda skolans ekonomi.

Konsekvensen är att föräldrar får svårare att göra medvetna val. Om skolorna inte släpper statistiken till SCB försvinner hela idén med det fria skolvalet.

Med avgörandet är det skolans intressen och inte elevernas som sätts i främsta rummet. Det ställer krav på en lagändring. Betyg, disciplinära åtgärder och exempelvis beslut om skolpliktiga elever får extra lov från undervisning är exempel på myndighetsutövning oberoende av om skolan är kommunal eller fristående. Om inte sekretesskäl gäller bör så långt som det är möjligt öppenhet råda där myndighetsutövning äger rum. Därför är det rimligt att inte bara statistiken lämnas ut, utan att offentlighetsprincipen också omfattar fristående skolor.

Inte bara för att underlätta föräldrarnas val. Idén med fristående skolor är ju att hela skolväsendet ska lyftas kvalitetsmässigt genom att nytänkande och entreprenörskap kommer in i sektorn. Därmed ska också elever som inte går på fristående skolor gynnas av konkurrensen.

Öppenheten möjliggör också granskning från exempelvis mediernas sida, medier som annars möts av en allt mer sluten skolsektor. Ett motiverat undantag skulle kunna göras för exempelvis mindre förskolor som har en friare läroplan och där inte all tid på dagarna ägnas åt undervisning. Förskolor sätter heller för övrigt inte några betyg.

Ökad offentlighet står inte i kontrast till näringsfrihet. Uppgifter som hör företagandet till kan exempelvis beläggas med affärssekretess.

Hur kommer Januaripartierna nu att agera? Centerpartiet har med orden en ”attack på den fria företagsamheten” motsatt sig att offentlighetsprincipen ska omfatta de fristående skolorna. Likvärdighetsargumentet var plötsligt borta. Liksom omsorgen om elevernas bästa.

Martin Tunström

Läs mer

Ledare Barometern

Ledare: A-kassa är bättre än bidrag

Januaripartiernas krispaket är ett brott mot principer som kan försvaras. Men det är centralt att förändringarna blir tillfälliga.

Coronavirus

Riksdagsledamot – från köksbordet: ”Är annorlunda”

Laila Naraghi: ”Visar att demokratin levererar”

Medan du sov

Här är nattens händelser – lokalt och i omvärlden

Misstänkt drograttfylleri i Torsås, hus totalförstört i Lilla Edet och förlängda riktlinjer för social distansering i hela USA.

Ledare Barometern

Ledare: Platta till kurvan lättare sagt än gjort

Covid-19 slår olika medan åtgärderna är likadana.

Ledare

Martin Tunström: ”Anders Henriksson offside i Kalmar FF”

Anders Henriksson (S) företräder en organisation som kräver att elitidrotten ska stå för en ökad andel av sina kostnader samtidigt som han föreslås till ordförande för Kalmar FF.

Ledare Barometern

Ledare: ”Svensk television att bevara”

Sverigedemokraternas krav i riksdagen försvårar för den sakliga och motiverade kritiken mot public service-bolagen.