Utdelning med förnuft

Profilgruppen i Åseda var först ut med att ställa in aktieutdelningarna i spåren av Corona. Ett allmänt utdelningsstopp kan dock spä på den ekonomiska krisen.

Börsnoterade Profilgruppen med huvudkontor i Åseda fattade på tisdagen det ovanliga beslutet att dra in årets redan beslutade utdelning till aktieägarna.

Värnar bolagets kassa och framtid.
Foto: Annika Niquet

Det är ett beslut som har både en företagsekonomisk och en mer politisk dimension.

Aluminiumbolaget har annars omnämnts som en utdelningsaktie med hög totalavkastning. Nu när konjunkturen på grund av Coronaviruset är osäker väljer styrelsen att trygga bolagets kassa med de 35-40 miljoner kronor som utdelningen skulle bestå istället för att skifta ut vinsten till ägarna.

I motiveringen synes också en annan dimension. Politiska åtgärder applåderas och börsbolagen har fått hård kritik för kommande utdelningar när konjunkturen inte bara från vänster utan också från den borgerliga oppositionen. Både Elisabeth Svantesson (M) och Jacob Forssmed (KD) har höjt sina röster mot framför allt bankjätten SEB.

Det finns en anda av polemik i synen på utdelningar som gärna kunde undvikas. Utdelningar är ju den ränta som spararen får för att den tagit risken att köpa aktien.

De flesta aktieägare i Sverige märker sannolikt aldrig av utdelningarna, trots att de minst en gång om året fyller på pensionssparandet eller fondinnehavet med vinster från innehaven. Man måste läsa beskeden eller självdeklarationen från Skatteverket tämligen noggrant om man har sitt sparande i fonder för att notera dess existens. Trots att utdelningarna till allra största delen del går till pensionsfonder och breda sparfonder som i dag är huvudägarna på Stockholmsbörsen förknippas de närmast automatiskt med ökad ojämlikhet. Som om det är ett fåtal stora ägare som får del av miljarderna när Alecta pensionsförsäkring, efter Investor, är exempelvis SEB:s näst största ägare.

Varje utbetald krona i utdelning beskattas för övrigt också med 30 procent. Det betyder att om den ”utdelningsfest” som tidningar skriver om verkligen ägde rum så skulle finansdepartementets ministrar stå på inbjudningslistan.

Ett utdelningsstopp eller drastiska sänkningar skulle inte bara innebära att Wallenbergstiftelserna (indirekta ägare till SEB) som är Sveriges största privata forskningsfinansiär får ebb i kassan utan också att breda löntagargrupper vid sidan av en redan försämrad privatekonomi inte heller får del av företagens vinster. Ett totalt utdelningsstopp skulle möjligen försvåra återhämtningen av konjunkturen.

Kritiken mot storbankerna som gjort sig kända som något av ”utdelningskungar” ska ses i ljuset av de krispaket som presenterats.

Samtidigt som kapitaltäckningskrav sänks och Riksbanken lånar ut mer i en recession ökar utdelningarna som beslutades när viruset inte bara var osynligt utan också okänt. Det skapar en berättigad oro för bankernas stabilitet. Det vore också moraliskt betänkligt och ett svek mot skattebetalarna om storbankerna genomför stora utdelningar samtidigt som de gynnas av staten.

I näringslivet och i den ekonomiska forskningen är betoningen på aktieägarvärde genom utdelningar, uppdelningar av bolag och återköp av aktier långtifrån okontroversiell. Bolagens möjligheter till investeringar kringskärs när en stor egen kassa betraktas som något som ska skiftas ut. Perspektivet är kvartalet, inte året.

På den punkten framstår Profilgruppens industriella långsiktighet och tydliga förankring i platsen som något av en motpol. Att skjuta på utdelningar innebär ju att pengarna är kvar i bolaget och kan arbeta vidare.

SEB meddelade också vid lunchtid på torsdagen att banken ska se över det mycket hårt kritiserade utdelningsförslaget.

Värnandet om långsiktighet måste, eller bör, inte för alla andra börsbolag materialiseras i en nollutdelning. Men lite mer av småländsk industrikultur skulle det svenska näringslivet inte må dåligt av.

Martin Tunström

Läs mer

Ledare Barometern

Ledare: A-kassa är bättre än bidrag

Januaripartiernas krispaket är ett brott mot principer som kan försvaras. Men det är centralt att förändringarna blir tillfälliga.

Kalmar

Nordiskt toppuppdrag till Laila Naraghi

”Det känns både stort och hedrande att tilldelas detta uppdrag.”

Ledare Barometern

I krisen betalar sig försiktigheten

Det är för väl att Sverige inte har chansat på bostadsmarknaden.

Ledare Barometern

”Budskapet gick inte att missa – för Sverige mot smittan”

Gemenskapsideal centrala för att bemöta Corona.

Ledare Barometern

I Grekland går SD över gränsen

Nej, Sverigedemokraterna representerar inte det svenska folket. Och det är myndigheter, inte partiledare, som ska stå för information till migranter utanför EU:s gränser.

Ledare

Martin Tunström: ”Anders Henriksson offside i Kalmar FF”

Anders Henriksson (S) företräder en organisation som kräver att elitidrotten ska stå för en ökad andel av sina kostnader samtidigt som han föreslås till ordförande för Kalmar FF.