1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Vad heter strålning på arabiska?

Frågan om vilka språk som ska talas vid en kris är inte teoretisk.
Skulle det ske en olycka kan inte ansvariga myndigheter kommunicera på andra språk än svenska.
Foto: Adam Ihse/TT

När Riksrevisionen granskar den svenska beredskapen för kärnkraftsolyckor finner man att det mesta är i sin ordning. Men på en punkt är utmaningarna stora: kommunikation med allmänhet och media.

Olyckligtvis är just denna punkt tämligen avgörande. Det är länsstyrelsen, exempelvis i Kalmar, som ska verka för att informationen till allmänhet och media samordnas och säkerställa att befolkningen underrättas om fakta om olyckan och ges information om hälsoskyddsåtgärder.

En intressant fråga som Riksrevisionen har ställt är på vilka språk detta kan ske. Om en olycka skulle ske utanför kontorstid, har länsstyrelsen då någon möjlighet att kommunicera på något eller några av alla de språk som människor talar istället för svenska? Svaret är faktiskt nej. ”Samtliga myndigheter uppger att det skulle bli svårt att förmedla snabb och korrekt information på andra språk än svenska i ett akut skede utanför arbetstid”, skriver Riksrevisionen.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Det är heller inte rimligt att myndigheterna skulle upphandla tolkar på standby för krislägen. Snarare belyser Riksrevisionens rön vikten av en konsekvent och genomtänkt språkpolitik, något som idag helt saknas. I sjukvården används tolkar utan urskillning, i förskolan är lärare ålagda att främja andra språk än svenska.

Men i en kris talar Sverige just svenska. För invånare som har förespeglats något annat riskerar det att bli ett bryskt uppvaknande.