1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Vapendomar mitt i prick

Vikten av ansvarsfullhet hos vapenägare inskärps i ny praxis.
Med vapen följer ansvar.
Foto: Pontus Lundahl/TT

I flera domar från kammarrätter börjar en ny praxis för vapentillstånd formas. Betoning läggs på det större samhällsansvar som vapenägare måste uppbära. Det senaste fallet gäller en tongivande medlem i mc-klubben Hells Angels. Trots att han haft tillstånd i 25 år fann kammarrätten i Sundsvall att ”han har en sådan omgivning i vilken skjutvapen inte bör förekomma”.

Ett liknande resonemang förde kammarrätten i Göteborg i mars. Domstolen fastställde omhändertagandet av vapen från hustrun till en vice president inom Bandidos MC. Rätten bör ”även ta hänsyn till omständigheter som gäller andra personer i vapeninnehavarens hushåll”, enligt lagmannen.

Samma domstol fann även i april att en man med kontakter i den våldsbejakande islamistiska miljön var olämplig att inneha vapen.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Kritiker till ett utbrett vapeninnehav betraktar det vanligen som misstänkt i sig. Som ett tecken på osund personlighet. Denna bild strider självklart mot verkligheten att den överväldigande majoriteten av legala vapen i Sverige ägs av helt vanliga människor såsom jägare och sportskyttar. Men att personer med koppling till allvarlig kriminell verksamhet också äger vapen lagligt minskar knappast farhågorna.

För att det fortsatt ska finnas ett brett stöd för civilt vapenägande måste det vara uppenbart att vapeninnehavarna förtjänar det förtroendet. Om de inte upphävs i högre instans är kammarrätternas domar en välkommen hjälp.

Daniel Åkerman