Vapenexporten går åt rätt håll

Den svenska vapenexporten ökar. Men det centrala i statistiken är att icke-demokratier inte längre får teckna nya avtal med svenska företag.

Det finns i alla sammanhang saker som man inte riktigt vill låtsas om. Som att det svenska försvaret inte kan anskaffa stridsflygplan, u-båtar eller bandvagnar om inte andra länder medverkar i finansieringen genom att köpa svenskproducerat krigsmateriel.

Ett brasilianskt Gripen.
Foto: Stefan Jerrevång/TT
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Men också exporten av vapen till icke-demokratier blundades det länge för, som om vapen vore vilken vara som helst och som om frågan om sysselsättning i Sverige är överordnad moralen.

Den senaste statistiken från Inspektionen för strategiska produkter (ISP) visar emellertid på att utvecklingen går åt rätt håll för svensk vapenexport.

Inga nya exportaffärer har godkänts till Saudiarabien sedan 2013 och till Förenade Arabemiraten sedan 2017. Alla exporttillstånd till allt mer auktoritära Turkiet har återkallats. De nya riktlinjerna som innehåller ett demokratikriterium fungerar och har lett till färre exporttillstånd.

Samtidigt ökar försäljningen till som det kallas samarbetsländer inom framför allt EU och Nato. Det är också ett sätt att bygga säkerhet tillsammans. Och som sagt, för försvaret av Sverige är exporten en förutsättning.

Men global säkerhet byggs också genom att inte beväpna de stater som ignorerar demokratins och de mänskliga rättigheternas värden.

Martin Tunström

Läs mer

Ledare Barometern

Ledare: A-kassa är bättre än bidrag

Januaripartiernas krispaket är ett brott mot principer som kan försvaras. Men det är centralt att förändringarna blir tillfälliga.

Kalmar

Nordiskt toppuppdrag till Laila Naraghi

”Det känns både stort och hedrande att tilldelas detta uppdrag.”

Ledare Barometern

Ledare: Beredskap utan hopp

I krisberedskapen saknas andliga och existentiella perspektiv vilka är extra betydelsefulla i ensamhetens land.

Ledare

Martin Tunström: ”Bort med chockräntan i Coronapaketet”

Talet om 300 miljarder till näringslivet för att bromsa Coronakrisen är våldsamt överdrivet och förminskar företagens roll.

Ledare Barometern

I Grekland går SD över gränsen

Nej, Sverigedemokraterna representerar inte det svenska folket. Och det är myndigheter, inte partiledare, som ska stå för information till migranter utanför EU:s gränser.

Ledare

Ledare: ”Norden ersätter inte Nato”

Ett fortsatt utökat försvarssamarbete i Norden är en naturlig utveckling, men Norge kan faktiskt inte ersätta Nato.