Värderingsvalet blev ett högerval

Partiernas väljarprofiler förändrar sig. Högern går brett framåt, inte minst bland unga.
Moderaterna vinner unga väljare.
Foto: Stina Stjernkvist/TT

Partiernas identiteter är ofta kopplade till deras väljarkår. SVT:s vallokalsundersökning, Valu, ger inte enbart en fingervisning om valresultat innan rösträkningen är klar utan också information om vilka partiernas väljare är, deras ålder och politiska identitet.

Undersökningen visar hur det politiska fältet har förändrats sedan det förra EU-valet. Högerpartierna går framåt. Moderaterna har gjort ett starkt val bland yngre och bland förstagångsväljare, de i åldern 18 -21 år, har Moderaterna blivit det största partiet för första gången. Centerpartiet har plockat många av Liberalernas väljare och har likt M fördubblat sitt stöd bland yngre. Det ökade stödet för Sverigedemokraterna de senaste fem åren har framförallt kommit från äldre väljare.

En annan fråga som SVT har ställt till väljarna är var de sätter ut sig själva på den traditionella vänster- högerskalan.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Jämför man svaret med hur de har röstat i valet får man en ganska tydlig fördelning mellan klara vänsterpartier och högerpartier. S, V och MP som tydligt vänster. M och KD som höger.

Sverigedemokraternas väljare är inte längre ovilliga att definiera sig som höger. Tidigare har partiet definierat sig som varken vänster eller höger. Detta har speglats bland deras väljare som mer än något annat parti har definierat sig som mitten. I söndagen val var dock väljarnas högerprofil otvetydig.

Centerpartiet gick i helt motsatt riktning. Från att under det senaste decenniet varit tydligt höger har andelen som definierar sig som mitten eller vänster börjat växa.

Relationen till regeringen verkar göra ett avtryck. När mittenpartierna samarbetar vänsterut i motstånd mot vad man kallar högerkrafter är det naturligt att det sker en förskjutning. Före Alliansen fanns det en ovilja inom C att kalla sig höger och det verkar bli en återgång till den inställningen. En liknande men mindre trend kan ses bland Liberalernas väljare.

Väljarkåren förändras med partierna. Att unga är radikaler gäller inte längre, nu är snarare Moderater. Men den största källan till förändring tycks vara de nya gränsdragningarna efter regeringsbildningen.

Läs mer

Öland

Öland: Åtalas för taxirån – vill ha rättspsykiatrisk undersökning

”Jag vill inte göra dig nervös, men jag kommer råna dig på din taxi.”

Coronavirus

Situationen har förvärrats i Kalmar län: ”Vi är i en ny fas”

Läget ändras hela tiden: ”Just nu blir mest ögonblicksbilder”

SUPERGUIDE:

Världen står still – här är bästa serierna att streama

✓ 30 tips som håller dig sysselsatt – hela året ✓ Tio olika kategorier ✓ Måste-se-tipsen

Guldklimpar

Johanna Martin och Per Jakobsson Martin

Borås

LISTA: Här är de nya lagarna som träder i kraft i dag

Mer kontantservice och mer samhällsorientering för nyanlända – mindre bidrag till asylsökande i utsatta områden och mindre skatt för höginkomsttagare.

Tränarna som har fått gå

27 tränare på fem år har fått lämna toppklubbarna

Barometern-OT:s kartläggning visar att många tränare har fått lämna sina jobb toppklubbarna här de senaste fem åren.