Värna de små flygplatserna runt om i Sverige

Regeringen verkar inte kunna komma överens om stöd.
Den så kallade flygplatsöversynen har lagts i malpåse.
Foto: Mats Holmertz

Liksom Kalmar Öland Airport är många regionala flygplatser oroade över framtiden. Man dras med stora och ökande underskott samtidigt som det statliga driftstödet varit oförändrat de senaste 20 åren. Signalerna från regeringen spär på osäkerheten.

Enligt Arne Karyd, mångårig utredare på flygområdet, så kommer flera flygplatser att behöva läggas ned inom bara några år om trenden fortsätter.

Regeringen har i tidigare utredningar kommit fram till att de små flygplatserna runt om i landet är viktiga och behöver värnas, men den senaste flygplatsöversynen som specifikt skulle utreda hur man förbättrar förutsättningarna för landets regionala flygplatser har lagts i malpåse.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

På raka frågor till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) i en interpellation förra våren begärd av centerns Helena Lindahl, om vad som hänt med flygplatsöversynen, vägrade ministern att svara. Fortfarande har ingenting hänt. När det kommer till kritan verkar inte regeringen kunna komma överens, och flygplatser liksom Kalmars verkar vara de som får lida för det.

Oavsett vilken påverkan flyget har på klimatet så är transportsättet här för att stanna. Inget annat färdmedel kan konkurrera på längre distanser. De förutsättningar som flyget ger näringsliv och tillväxt kan inte nog poängteras, men det ger också förutsättningar för andra livsviktiga samhällsfunktioner i Sverige.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap visade i sina utvärderingar av de förödande skogsbränderna 2018, att brandflygen spelade en avgörande roll. Sjukvården och försvaret behöver också tillgång till flygplatser ute i landet för att kunna utföra sina uppdrag. I väntan på att flyget blir mer fossilfritt har vi inte råd att otillgängliggöra dessa.

I Europa är det nästan bara Sveriges flygande som minskar, och i Norge och Finland tar man samlat ansvar för ländernas flygplatser. Det verkar med andra ord inte handla om någon ofrånkomlig global trend att små flygplatser behöver läggas ned, utan bara den svenska regeringens egna projekt. Ett digert misstag.

Läs mer

Nattens händelser

Här är nattens händelser – lokalt och i omvärlden

Misstänkt anlagd brand i miljöhus i Växjö.

Kalmar

Katsanidous väg till toppen: ”Insåg att jag hade stort stöd”

”Vill vi se fler unga, inte minst kvinnor, engagera sig politiskt då måste politik och vardag gå att kombinera.”

Ledare

Ledare: ”Ett uppsving för Kalmar flygplats”

För att även andra städer än Stockholm ska kunna leva och bidra till landets tillväxt och välfärd behöver det gå lätt att resa dit.

Ledare Barometern

Ledare: ”Fel tågordning i länet”

Regionen kommer att få svårt att övertyga Trafikverket om tåginvesteringar.

Ledare

Ledare: ”Norden ersätter inte Nato”

Ett fortsatt utökat försvarssamarbete i Norden är en naturlig utveckling, men Norge kan faktiskt inte ersätta Nato.

Borås

LISTA: Här är de nya lagarna som träder i kraft i dag

Mer kontantservice och mer samhällsorientering för nyanlända – mindre bidrag till asylsökande i utsatta områden och mindre skatt för höginkomsttagare.