Mentorer har fullt upp i skolan

Torskolans tre heltidsanställda mentorer började som ett projekt.
Redan efter ett halvår beslutade man att permanenta nyordningen.
Mentorerna avlastar lärarnas sociala arbete och är uppskattade av lärarna.
Foto: Sofia Hedman