Miljardsatsning på psykiatrin

Psykiatrin
”Att kunna erbjuda läkande vårdmiljöer med möjlighet att bedriva modern och patientfokuserad psykiatrisk vård med närhet till övrig hälso- och sjukvård är därför en viktig aspekt i planeringen av de nya psykiatrilokalerna.
I dag tas första spadtaget för byggprojektet nya psykiatrilokaler i Kalmar. Enligt den modell som tagits fram kommer den nya byggnaden när den står klar att se ut så här.
Foto: Landstinget i Kalmar län

Vi är många som otåligt har väntat på den här dagen! Idag tas äntligen det första spadtaget för de nya psykiatrilokalerna på den tidigare sjukhusparkeringen i Kalmar. Huset ska bli 20 000 kvadratmeter stort och bestå av två delar. Det är landstingets enskilt största satsning någonsin och en del i en miljardsatsning på nya psykiatrilokaler runt om i vårt län.

Behovet av nya lokaler inom länets psykiatri är stort och efter att landstinget under flera år satsat på att renovera länets sjukhus så är det nu dags för psykiatrin. I augusti 2021 ska den nya psykiatribyggnaden i Kalmar stå klart. Det är jättestora investeringar det handlar om för att möjliggöra en modern och tillgänglig psykiatri. Inte bara i Kalmar, utan just i hela länet.

Att bygga nya lokaler är en lång och omfattande process där det är viktigt att se till så att det i slutänden blir säkra, ändamålsenliga och långsiktigt hållbara lokaler. Att kunna erbjuda läkande vårdmiljöer med möjlighet att bedriva modern och patientfokuserad psykiatrisk vård med närhet till övrig hälso- och sjukvård är därför en viktig aspekt i planeringen av de nya psykiatrilokalerna.

Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Byggnationerna har föregåtts av ett långt förberedelsearbete med stort inflytande från verksamheten. Att involvera brukarna i processen på olika sätt har också varit en viktig del. Exempelvis gjordes en enkätundersökning till brukare i tidigt skede och alla patientföreningar har varit inbjudna på workshop om den läkande miljön. Även i konstgruppen fanns brukarrepresentation.

De nya lokalerna är inte bara viktiga för att vi idag har gamla lokaler med ofta dålig miljö för såväl medarbetare som patienter. De är också nödvändiga för att de möjliggör helt nya arbetssätt och en modern psykiatri där man kan samla och samordna den psykiatriska kompetensen och ge bättre förutsättning för patienten att vara i centrum och vara involverad i sin egen vård.

Linda Fleetwood (V), landstingsråd med ansvar för psykiatri.
Foto: Paul Madej
quote
Det är jättestora investeringar det handlar om för att möjliggöra en modern och tillgänglig psykiatri. Inte bara i Kalmar, utan just i hela länet.
quote
Linda Fleetwood (V), landstingsråd med ansvar för psykiatri.

Nya psykiatrilokaler kommer att innebära stora möjligheter att anpassa flöden, metoder och arbetssätt för att på bästa sätt kunna möta framtidens behov av psykiatrisk vård. Målsättningen är att kunna erbjuda bra och läkande vårdmiljöer som ger goda förutsättningar att bedriva en modern, personcentrerad psykiatrisk vård som är en naturlig del av den övriga hälso- och sjukvården.

Patienterna kommer nu att mötas av välkomnande och varma lokaler med omsorgsfullt utformade inne- och utemiljöer. Inte att förglömma är att en procent av byggkostnaden avsats till konstnärlig utsmyckning. De inlagda patienterna kommer att få egna rum med egen toalett, tillgång till tysta rum och rum med musik. Liksom möjlighet till självvald inläggning och brukarexpedition.

Det är också viktigt att psykiatrin kommer närmare den övriga hälso- och sjukvården. De nya lokalerna kommer att ligga i nära anslutning till sjukhuset på respektive ort i Kalmar, Oskarshamn och Västervik och samla verksamhetens olika delar under ett tak. Det ökar möjligheten att förbättra till exempel hjärt- och kärlsjukvården för psykiskt sjuka och att psykiatrin ses som en naturlig del av vården.

Hela projektet arbetar utifrån ett hållbarhetsperspektiv och höga krav ställs på miljö och hållbarhet, såväl i materialval som i estetisk utformning. Tack vare en välskött ekonomi kan också investeringarna finansieras med egna medel. De stora ekonomiska satsning på psykiatrilokaler vi nu gör grundar sig på varje patients olika behov av vård och behandling.

Denna satsning gör vi för vi har fokus på patienten.

Linda Fleetwood (V), landstingsråd med ansvar för psykiatri

Anders Henriksson (S), landstingsråd

Lena Segerberg (S), landstingsråd

Jessica Rydell (MP), landstingsråd

Läs mer

Hockeyettan

Kusinerna återvänder till moderklubben

Den ena har spelat i Olofström.

Kalmar

Nordiskt toppuppdrag till Laila Naraghi

”Det känns både stort och hedrande att tilldelas detta uppdrag.”

Medan du sov

Här är nattens händelser – lokalt och i omvärlden

Misstänkt drograttfylleri i Torsås, hus totalförstört i Lilla Edet och förlängda riktlinjer för social distansering i hela USA.

Sport

Så reagerar klubbarna på den halverade säsongen

”Det här blir ett lotteri, lite grisen i säcken”

Borås

LISTA: Här är de nya lagarna som träder i kraft i dag

Mer kontantservice och mer samhällsorientering för nyanlända – mindre bidrag till asylsökande i utsatta områden och mindre skatt för höginkomsttagare.

Tränarna som har fått gå

27 tränare på fem år har fått lämna toppklubbarna

Barometern-OT:s kartläggning visar att många tränare har fått lämna sina jobb toppklubbarna här de senaste fem åren.