1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

S föreslår att en helt ny skola byggs

En helt ny skola, ett ungdomsfullmäktige, en bypeng till utvecklingsprojekt, utveckling av turismen och centrumtrafik som gör det lättare att ta sig fram. Det är en del av punkterna i Socialdemokraternas lokala valprogram.
Renée Solstad, Robert Rapakko och Lejla Bajraktarevic vill bland annat slopa delade turer och få bort minutstressen inom omsorgen, bygga ny skola, bygga ut närtrafiken och införa mer generösa skolskjutsregler.
Foto: Åsa Borefur

– Vårt mål måste vara att bli Sveriges bästa skolkommun. Det gör kommunen attraktiv, säger Lejla Bajraktarevic.

Alla barn och ungdomar ska ha tillgång till utbildning av hög kvalitet. Grupper och klasser i förskolan och grundskolan får inte bli för stora. I Mönsterås och Blomstermåla har utvecklingen gått åt fel håll, menar partiet, och därför är byggandet av nya förskoleavdelningar och nya klassrum mer än välkommet. Men de vill se en ännu större satsning - en helt ny skola från förskoleklass till årskurs sex.

Vidare vill Socialdemokraterna jobba med tidiga insatser redan i förskolan med stöd av socionomer och specialpedagoger för att motverka psykisk ohälsa, och även fördjupa samverkan mellan den kommunala elevhälsan och den landstingsdrivna barn- och ungdomshälsan för en bättre helhetssyn kring ungas psykiska mående.

Partiet vill också bilda ett ungdomsråd som ska vara ungdomarnas röst i samhället och en länk till politikerna. Det bör även finnas ett ungdomsfullmäktige, direktvalt av ungdomarna.

Det behövs också en översyn av skolskjutsreglerna som är alltför ojämlik i dag, menar Robert Rapakko som vill se ett mer generöst system. Det gäller inte minst Ålemselever, uppger han.

Andra frågor som rör unga är att man vill prioritera avskärmande duschväggar i alla kommunens sporthallar och gymnastiksalar, införa syskongaranti där syskon har rätt till plats på samma förskola, låta tvålärarsystemet omfatta alla skolor, och en trafiksäker övergång på E22 i höjd med Parkskolan och gymnasiet.

För att sänka arbetslösheten krävs ett intensifierat samarbete mellan näringsliv, arbetsförmedling och kommun, enligt den modell som används i Oskarshamn, föreslår partiet.

Kommunen måste också vara en drivande part i att tillsammans med handeln skapa attraktiva centrumområden.

– Vi behöver titta på hur vi kan lyfta alla tätorter och vad som behövs för att människor ska kunna bo kvar, säger Robert Rapakko.

Det krävs även en vidareutveckling av närtrafiken, anser partiet som kan tänka sig någon form av centrumbuss som man kan åka med för att lättare ta sig inom närområdet.

När det gäller äldreomsorgen finns det också mer att göra, menar Socialdemokraterna. Renée Solstad är inte nöjd med att det är kö till äldreboendena:

– Vi hade behövt fler platser för länge sedan, säger hon.

En annan viktig fråga att arbeta med är att se till att kommunen är en attraktiv arbetsgivare för att locka fler att arbeta inom omsorgen. De är inte nöjda med att personal stressas när de får jaga minuterna mellan brukarna och vill även försöka få bort anställningsformen allmän visstidsanställning och slopa delade turer.

En annan punkt i valprogrammet är införandet av en bypeng där samhällsföreningarna ska kunna få bidrag till utvecklingsprojekt. Ökat öppethållande på biblioteken, en lekrastplats för hundar, utbyggnad av gång- och cykelvägsnätet, fler laddstolpar för bilar, minskad pappers- och plastförbrukning och arbete för att etablera bilpooler i kommunen är andra punkter.