Fokus på hygien när Mejeriet ändrar öppettider

Fritidsgården Mejeriet har infört hårdare hygienregler. Det funkar förvånansvärt bra, säger Ina Assarsson som är anställd på Mejeriet.
Foto: Jan Stenqvist