1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Fullmäktige minskar antalet ledamöter

Så länge som coronapandemin pågår kommer kommunfullmäktige att minska antalet ledamöter från 49 till 29. Samtidigt läggs de politiska stridigheterna åt sidan. Partierna har slutit borgfred.

På tisdagen gjordes den partipolitiska överenskommelse som samtliga partier nu skrivit under och som anger att de gemensamt nu ger sitt stöd till de kommunala verksamheter och medarbetare som upprätthåller hjälp och service till kommunens invånare.

– Det kommer krävas uthållighet eftersom situationen kommer att vara svår under en lång tid framöver. Partipolitiska skiljelinjer blir för ett tag mindre viktiga. Kommunens tjänstepersoner måste få möjlighet att koncentrera sig på att arbeta med alla de frågor som pandemin kräver, menar kommunalrådet Christina Davidson (C).

I Nybro har krisledningsorganisationen varit igång i flera veckor. En politisk krisledningsnämnd har också gått i tjänst för att ta över övergripande politiska beslut. I den borgfredsöverenskommelse som nu tagits minskas antalet tills vidare antalet ledamöter i fullmäktige från 49 till 29, detta enligt en fördelning som speglar valresultatet. Moderaterna får tre mandat, Centern 8 mandat, Liberalerna ett mandat, Kristdemokraterna två mandat, Socialdemokraterna 8 mandat, Vänsterpartiet två mandat och Sverigedemokraterna 5 mandat.

På sammanträden med kommunfullmäktige, nämnder och styrelser deltar endast ordinarie ledamöter, tjänstgörande ersättare och berörd tjänstepersonal. Sammanträden som tidigare varit öppna för åhörare stängs från och med den 1 april. I samtliga dessa instanser tas endast ärenden upp där beslut verkligen krävs.

Överenskommelsen gäller till och med den 30 juni, med möjlighet till förlängning.

Nästa fullmäktigemöte hålls onsdagen den 15 april.