1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Individ- och familj vill förstärka organisationen

Individ- och familjenämnden begär en utökad budgetram med 2,9 miljoner kronor inför 2020 för att kunna möta den höga nivån med ärenden inom barn- och familjeenheten. Verksamheten har sedan 2014 märkt att antalet aktualiseringar ökat, och att det under 2018 skedde en dramatisk ökning - då fanns 1025 aktualiseringar fördelat på 834 barn.

2019, skriver nämnden, är trycket på samma höga nivå som året innan. För att hantera detta vill verksamheten förstärka chefsorganisationen samt öka antalet medarbetare på enheten - detta för att kunna upprätthålla en acceptabel arbetsmiljö och bibehålla rättssäkerheten.